GRACIAS Oswald (1944 - )

nullKardinalprest. Erkebiskop av Bombay i India (2007 - )

Født: Oswald Gracias ble født den 24. desember 1944 i Mahim i Bombay/Mumbai i India. I 1995 skiftet byen offisielt navn til Mumbai, men Bombay brukes fortsatt av mange av byens innbyggere og i tittelen på mange institusjoner, inkludert det katolske erkebispedømmet. Han fikk sin utdannelse ved St. Michael's i Mahim og fullførte sin seminarutdannelse med filosofi og teologi på seminaret St. Pius X i Goregaon.

Prest: Han ble presteviet den 20. desember 1970 av kardinal Valerian Gracias for erkebispedømmet Bombay. Etter en kort periode som kansler for bispedømmet Jamshedpur og sekretær for biskopen der vendte han tilbake til Mumbai. Fra 1976 til 1982 studerte han videre i Roma og tok en doktorgrad i kirkerett og diplom i jurisprudens. Han tok også graden Bachelor of arts i sosiologi og statsvitenskap. Han vendte tilbake til Mumbai, hvor han ble utnevnt til sekretær for erkebiskopen av Bombay og kansler for erkebispedømmet. Han ble også dommer i erkebispedømmets tribunal og rettsvikar. Fra 1991 var han også konsultor i erkebispedømmet, gjesteprofessor ved seminaret i Bombay og ved de pavelige seminarene i Poona og Bangalore. Han var også president for The Canon Law Society of India.

Biskop: Pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 28. juni 1997 til hjelpebiskop i Bombay og titularbiskop av Bladia. Han ble bispeviet den 16. september 1997 i St. Michael's i Mahim av erkebiskop (nå kardinal) Ivan Dias av Bombay. Medkonsekratorer var hjelpebiskopene Ferdinand Joseph Fonseca og Bosco Penha av Bombay samt kardinal Simon Ignatius Pimenta. Ved den anledning deltok to kardinaler og 24 erkebiskoper og biskoper fra ulike deler av landet og over 300 prester. Han ble den 7. september 2000 utnevnt til erkebiskop av Agra. Han var generalsekretær for den indiske bispekonferansen fra 1998 til 2002. Han er konsultor for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster.

Pave Benedikt XVI utnevnte ham den 14. oktober 2006 til ny erkebiskop av Bombay etter kardinal Ivan Dias, som den 20. mai 2006 ble utnevnt til prefekt for Propaganda Fide (Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering). Han ble installert den 14. desember 2006 og mottok palliet av pave Benedikt XVI i Peterskirken den 29. juni 2007. Hans etterfølger som erkebiskop av Agra er erkebiskop Albert D'Souza (61), hvis eldre bror er biskop Alphonsus D'Souza av Raiganj i provinsen Vest-Bengal.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer fjorten på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er San Paolo della Croce a «Corviale». Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Louis-Albert Vachon (1912-2006). De tre siste erkebiskopene av Bombay har alle vært kardinaler, Valerian Gracias (1950-78), Simon Ignatius Pimenta (1978-96) og Ivan Dias (1996-2006), så det var ikke uventet at også erkebiskop Gracias ble kreert til kardinal.

Fra 2008 var kardinal Gracias første visepresident for den indiske bispekonferansen CCBI (Conference of Catholic Bishops of India). I februar 2010 valgte biskopene av de rundt 150 bispedømmene i landet ham til president for bispekonferansen for en periode for to år. I februar 2012 ble han gjenvalgt for en ny toårsperiode. Fra 1. januar 2012 har han også vært generalsekretær for Foreningen av asiatiske bispekonferanser.

Den 13. april 2013 opprettet den nyvalgte pave Frans en kommisjon på åtte kardinaler for å gi ham råd i styringen av den universelle Kirke. Dette ble tolket som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien. En av medlemmene var kardinal Oswald Gracias.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Gracias stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Kilder: Miranda, archbom.org, catholic-hierarchy.org, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. november 2007

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 23.12.2013 - 18:11