GRACIAS Oswald (1944– )

Kardinalprest. Erkebiskop av Bombay i India (2007– )

Født: Oswald Gracias ble født den 24. desember 1944 i Mahim i Bombay/Mumbai i India. I 1995 skiftet byen offisielt navn til Mumbai, men Bombay brukes fortsatt av mange av byens innbyggere og i tittelen på mange institusjoner, inkludert det katolske erkebispedømmet. Han fikk sin utdannelse ved St. Michael's i Mahim og fullførte sin seminarutdannelse med filosofi og teologi på seminaret St. Pius X i Goregaon.

Prest: Han ble presteviet den 20. desember 1970 av kardinal Valerian Gracias for erkebispedømmet Bombay. Etter en kort periode som kansler for bispedømmet Jamshedpur og sekretær for biskopen der vendte han tilbake til Mumbai. Fra 1976 til 1982 studerte han videre i Roma og tok en doktorgrad i kirkerett og diplom i jurisprudens. Han tok også graden Bachelor of arts i sosiologi og statsvitenskap. Han vendte tilbake til Mumbai, hvor han ble utnevnt til sekretær for erkebiskopen av Bombay og kansler for erkebispedømmet. Han ble også dommer i erkebispedømmets tribunal og rettsvikar. Fra 1991 var han også konsultor i erkebispedømmet, gjesteprofessor ved seminaret i Bombay og ved de pavelige seminarene i Poona og Bangalore. Han var også president for The Canon Law Society of India.

Biskop: Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 28. juni 1997 til hjelpebiskop i Bombay og titularbiskop av Bladia. Han ble bispeviet den 16. september 1997 i St. Michael's i Mahim av erkebiskop (senere kardinal) Ivan Dias av Bombay. Medkonsekratorer var hjelpebiskopene Ferdinand Joseph Fonseca og Bosco Penha av Bombay samt kardinal Simon Ignatius Pimenta. Ved den anledning deltok to kardinaler og 24 erkebiskoper og biskoper fra ulike deler av landet og over 300 prester. Han ble den 7. september 2000 utnevnt til erkebiskop av Agra. Han var generalsekretær for den indiske bispekonferansen fra 1998 til 2002. Han er konsultor for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster.

Pave Benedikt XVI (2005-13) utnevnte ham den 14. oktober 2006 til ny erkebiskop av Bombay etter kardinal Ivan Dias, som den 20. mai 2006 ble utnevnt til prefekt for Propaganda Fide (Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering). Han ble installert den 14. desember 2006 og mottok palliet av pave Benedikt XVI i Peterskirken den 29. juni 2007. Hans etterfølger som erkebiskop av Agra ble erkebiskop Albert D'Souza, hvis eldre bror er biskop Alphonsus D'Souza av Raiganj i provinsen Vest-Bengal.

Kardinal: Erkebiskop Gracias ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer fjorten på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er San Paolo della Croce a «Corviale». Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Louis-Albert Vachon (1912-2006). De tre siste erkebiskopene av Bombay har alle vært kardinaler, Valerian Gracias (1950-78), Simon Ignatius Pimenta (1978-96) og Ivan Dias (1996-2006), så det var ikke uventet at også erkebiskop Gracias ble kreert til kardinal.

I India finnes det katolikker av tre ulike riter, den latinske, den syro-malabarske og den syro-malankarske. Den opprinnelige bispekonferansen, The Catholic Bishops’ Conference of India (CBCI), ble opprettet i 1944 og omfattet alle tre riter. Etter sitt besøk i India i 1986 skrev pave Johannes Paul II et apostolisk brev til de indiske biskopene den 28. mai 1987, hvor han tillot egne bispekonferanser for hver av de tre ritene, men den nasjonale konferansen skulle fortsatt bestå for spørsmål av felles interesse samt saker av nasjonal og overrituell karakter, som doktrine og moral.

På generalforsamlingen i CBCI i april 1988 ble dette vedtatt, og i samme møte opprettet de latinske biskopene The Conference of Catholic Bishops of India (CCBI), gjerne med tilføyelsen LR (Latin Rite). Kardinal Oswald Gracias var president for CBCI fra 2010 til 2014 og igjen fra 2018. Fra 2005 til 2011 var han president for CCBI og igjen fra 2013 til 12. januar 2019. Da overlot han dette vervet til patriark Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão (f. 1953), patriark ad honorem av Ostindia og erkebiskop av Goa og Damão (fra 2004).

Fra 1. januar 2012 har han også vært generalsekretær for Foreningen av asiatiske bispekonferanser. Den 13. april 2013 opprettet den nyvalgte pave Frans en kommisjon på åtte kardinaler for å gi ham råd i styringen av den universelle Kirke. Dette ble tolket som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien. En av medlemmene var kardinal Oswald Gracias. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Gracias stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Kilder: Miranda, archbom.org, catholic-hierarchy.org, en.wikipedia.org, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. november 2007 - Oppdatert: 13. januar 2019

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 28.08.2022 - 13:31