GRECH Mario (1957- )

Kardinal-elekt, generalsekretær for bispesynoden (2020- ), biskop emeritus av Gozo (2005-19)

Født: Mario Grech ble født den 20. februar 1957 i Qala på Gozo, den minste av de to hovedøyene som utgjør republikken Malta. Hans foreldre var George og Stella Grech. Familien flyttet til landsbyen Kerċem på Gozo da Mario var en liten gutt. Han gikk på gymnaset i hovedstaden Victoria på Gozo før han studerte filosofi og teologi på seminaret i Gozo.

Prest: Han ble presteviet den 26. mai 1984 i katedralen Marias opptakelse i himmelen (mt: Katidral ta' Santa Marija Assunta) i Victoria for bispedømmet Gozo av biskop Nikol Joseph Cauchi (1929-2010) av Gozo (1972-2005). Deretter ble han sendt til Roma for videre studier på Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok lisensiatgrader i sivil- og kirkerett og deretter doktorgraden i kirkerett ved Det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas (Angelicum).

Deretter utførte han pastoralt arbeid ved katedralen i Gozo, ved nasjonalhelligdommen Ta' Pinu og i sognet Kerċem. Hans oppgaver for bispedømmet Gozo inkluderte tjeneste som rettsvikar for bispedømmet, medlem av det erkebiskoppelige tribunalet på Malta, lærer i kirkerett ved seminaret, samt medlem av konsultorkollegiet, presterådet og andre kommisjoner i bispedømmet.

Biskop: Han ble den 26. november 2005 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til biskop av Gozo. Han ble bispeviet den 22. januar 2006 i katedralen i Victoria av sin forgjenger på bispesetet i Gozo, biskop emeritus Nikol Joseph Cauchi, assistert av erkebiskop Joseph Mercieca (1928-2016) av Malta (1976-2006) og erkebiskop Félix del Blanco Prieto (f. 1937), apostolisk nuntius på Malta (2003-07). Som sitt motto valgte han In fractione panis. («I brødsbrytelsen», Apg 2,42: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene»).

Som president for den maltesiske bispekonferansen (2013-16) deltok han på bispesynodene om familien i 2014 og 2015. Sammen med erkebiskop Charles Scicluna (f. 1959) av Malta (2015- ) skrev han de maltesiske biskopenes pastorale retningslinjer om Amoris Lætitia i januar 2017, som erklærte at i visse tilfeller kunne en skilt og gjengiftet katolikk motta kommunion etter «en oppriktig samvittighetsransakelse». I et intervju i desember 2018 sa han at han likte diskusjoner med ateister som skjerpet hans egen tro, og at han fortrakk dialog fremfor den konfrontasjonen hans kritikere fortrakk.

Den 2. oktober 2019 utnevnte pave Frans ham til pro-generalsekretær for bispesynoden, det vil si kommende etterfølger av kardinal Lorenzo Baldisseri når han gikk av som generalsekretær. Den 4. juli 2020 utnevnte pave Frans ham til medlem i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. Grech arbeidet sammen med Baldisseri og deltok som medlem på bispesynoden for Amazonas. Grech var også apostolisk administrator for bispedømmet Gozo til 2020. Han var en av fem synodefunksjonærer som tjente ex offico («i kraft av sitt embete») i kommisjonen på femten medlemmer som var ansvarlig for å skrive utkastet til sluttdokumentet fra Amazonas-synoden. Grech etterfulgte kardinal Baldisseri den 15. september 2020.

Den 25. oktober 2020 annonserte pave Frans at han ville kreere tretten nye kardinaler den 28. november 2020, og biskop Grech sto som nummer en på denne listen.

Kilder: en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2020

av Per Einar Odden publisert 25.10.2020, sist endret 25.10.2020 - 22:12