GREEN James Patrick (1950– )

Foto: Mats Tande 2017-08-25

Erkebiskop, det pavelige diplomati, tidligere nuntius i De nordiske land (2017–2022)

Født: James Patrick Green ble født den 30. mai 1950 i Philadelphia i delstaten Pennsylvania i USA. 

Prest: Han ble presteviet den 15. mai 1976 for erkebispedømmet Philadelphia av byens erkebiskop (1961–88), kardinal John Joseph Krol (1910–96).

I sine første år i Den hellige stols diplomatiske tjeneste virket han i Papua Ny-Guinea og Sør-Korea, før han ble nuntiaturråd i Nederland og deretter i Spania og Andorra. I 1999 ble han forflyttet til Danmark som nuntiaturråd ved nuntiaturet for de nordiske land. I 2001 ble han utnevnt til chargé d’affaires i Taiwan («Republikken Kina»), hvor han tilbrakte et år før han ble kalt til Roma i 2002.

Biskop: Han ble den 17. august 2006 utnevnt av pave Benedikt XVI (1905–13) til titularerkebiskop av Altinum og til apostolisk nuntius i Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat i Botswana. Han ble bispeviet den 6. september 2006 av kardinal Angelo Sodano (f. 1927), statssekretær (1991–2006) og kardinalbiskop av Albano og av Ostia, assistert av kardinalene Ivan Dias (f. 1936), prefekt for kongregasjonen for Folkenes evangelisering (2006–11), og Justin Francis Rigali (f. 1935), erkebiskop av Philadelphia (2003–11). Samme dag ble han utnevnt til apostolisk delegat i Lesotho. Den 23. september 2006 ble han utnevnt til apostolisk delegat i Swaziland.

Den 15. oktober 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Peru. Den 6. april 2017 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Sverige og på Island, deretter Danmark og Finland, og ble 18. oktober 2017 utnevnt til nuntius i Norge.

Han etterfulgte erkebiskop Henryk Josef Nowacki (f. 1946), som var nuntius i de nordiske land fra 2012 til januar 2017. 

Erkebiskop Green fratrådte som nuntius til de nordiske land 30. april 2022.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. mars 2007 – Oppdatert: 18. oktober 2017

av Webmaster publisert 06.03.2007, sist endret 03.05.2022 - 00:56