Alois GRILLMEIER, S.J.


Tysker, prest og teolog

Døde 1998-09-13, 88 år gammel.

av Webmaster publisert 23.05.1999, sist endret 23.05.1999 - 22:43