GRISTINA Salvatore


Erkebiskop av Catania, Italia.

Født i Sciara (erkebispedømmet Palermo) i Italia den 23. juni 1946. Prestestudier i Palermo og ved Lateranuniversitetet i Roma der han tok lisensiat i kirkerett.

Presteviet den 17. mai 1970 for Palermo. Kapellan og lærer ved statlige skoler 1970-1974. Trådte inn i det pavelige diplomati; diplomatutdannelse ved det pavelige Accademia Ecclesiastica (1974-1976), og deretter tilknyttet nuntiaturene i Côte d'Ivoire (1976-1980), Trinidad og Tobago (1980-1983) og Brasil (1983-1984). Så tilbake til Palermo og var sogneprest fra 1984 til 1988. Fra 1988 generalvikar og kuriemoderator i Palermo.

Utnevnt til titularbiskop av Musti og til hjelpebiskop i Palermo den 16. juli 1992 og bispeviet den 3. oktober 1992. Utnevnt til biskop av Acireale den 23. januar 1999. Utnevnt til erkebiskop av Catania den 7. juni 2002.

av Webmaster publisert 04.03.2005, sist endret 04.03.2005 - 10:02