GROCHOLEWSKI Zenon (1939-2020)

GROCHOLEWSKI ZenonKardinalprest, polsk, tidligere prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse.

Født: 11. oktober 1939 i Bródki i erkebispedømmet Poznan i Polen.

Prest: Han ble presteviet den 27. mai 1963. Han begynte å arbeide ved Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur i Vatikanet i 1972, hvor han var notar (1972-77) og kansler (1977-82). I juli 1982 ble han utnevnt til sekretær for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. Han har en doktorgrad i kirkerett fra det pontifikale universitetet Gregoriana og har undervist i kirkerett ved det pontifikale Lateranuniversitetet. I 1977 ble han pavelig æreskapellan (monsignore).

Biskop: Den 21. desember 1982 ble han utnevnt til titularbiskop av Agropoli. Han ble bispeviet den 6. januar 1983 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til erkebiskop den 16. desember 1991, men i samme kuriepost. Den 5. oktober 1998 ble han utnevnt til prefekt for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. Den 15. november 1999 ble han utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse etter kardinal Pio Laghi. Samtidig ble han storkansler for det pontifikale universitetet Gregoriana. Han ble doktor honoris causa ved Det katolske teologiske akademi i 1998 og ved Det katolske universitetet i Lublin i 1999.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av San Nicola in Carcere av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Troslæren og Kongregasjonen for Biskoper og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Han var pavens spesialutsending til Ravenna for feiringen av tusenårsjubileet for avreisen til de hellige munkene Giovanni di Classe og Benedetto di Benevento til Øst-Europa, hvor de spredte evangeliet og vitnet om sin tro på Kristus med sitt blod. Begivenheten, kalt «Ravenna in mission 1001-2001», fant sted den 28. april 2002.

Utnevnt til medlem av Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur den 8. juli 2006.

I konsistoriet den 21. februar 2011 ble han «forfremmet» til kardinalprest, og på hans anmodning ble hans titularkirke midlertidig (pro hac vice) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Grocholewski stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember). Han fylte åtti år den 11. oktober 2019 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Død: Han døde den 17. juli 2020, åtti år gammel.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 20.07.2020 - 17:31