GUALBERTI CALANDRINA Sergio Alfredo (1945- )

nullErkebiskop av Santa Cruz de la Sierra i Bolivia (2013- )

Født: Sergio Alfredo Gualberti ble født den 8. november 1945 i Clusone i provinsen Bergamo i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hans foreldre var Giovanni Gualberti og Maria Calandrina. Opprinnelig hadde han bare farens etternavn, men i Sør-Amerika la han til morens etternavn i henhold til spansk skikk. Han begynte sin presteutdannelse på bispedømmets seminar i Bergamo

Prest: Han ble presteviet den 26. juni 1971 i Bergamo. Mellom 1971 og 1979 gjorde han tjeneste som kapellan for de italienske emigrantene i Neuchâtel i Sveits.

I november 1979 ankom han La Paz i Bolivia som såkalt «fidei donum-prest». Det latinske uttrykket Fidei Donum betyr «troens gave». Dette var tittelen på en encyklika av den ærverdige pave Pius XII (1939-58) den 21. april 1957, som oppfordret alle biskoper om å dele hans visjon om «å møte utfordringene i Kirkens universelle misjon». Dette betydde ikke bare bønn og gjensidig hjelp, men også å gjøre prester tilgjengelige for andre kontinenter. Etter å ha utført sine oppdrag utenlands er prestene fortsatt tilknyttet sine bispedømmer og kalles «fidei donum-prester».

Don Gualberti tjenestegjorde som kapellan i sognet El Salvador, og senere ble han forfremmet til sogneprest. Han var fra 1987 assistent for Det nasjonale rådet for legfolket, sekretær for pastoralavdelingen i den bolivianske bispekonferansen og fra 1989 koordinator for den episkopale pastoralkommisjonen. Han var visegeneralsekretær for bispekonferansen og professor i Den hellige skrift på presteseminaret San Jerónimo i La Paz

Biskop: Han ble den 6. mai 1999 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Arsacal og hjelpebiskop i Santa Cruz de la Sierra. Han ble bispeviet den 22. juli 1999 i Basilica Minor San Lorenzo, katedralen i Santa Cruz de la Sierra, av byens erkebiskop, den senere kardinal Julio Terrazas Sandoval CSsR, assistert av den apostoliske nuntius i Bolivia, erkebiskop Rino Passigato, og biskopen av Bergamo, Roberto Amadei.

Som hjelpebiskop var han ansvarlig for erkebispedømmets pastorale arbeid og for det kirkelige fellesskap. Han hadde også ansvaret for bysognene San Pedro og San Pablo og sognene Santiago Apostol og Beato Juan XXIII. Han var i to perioder president for kommisjonene for misjon, økumenikk og kultur, president for kommisjonen for evangelisering og ansvarlig for kommunikasjonsseksjonen. Mellom 2003 og 2011 var han ansvarlig for sogneseksjonen i bispekonferansen i Bolivia og i seksjonen for små kommuniteter i Det latinamerikanske bisperådet (CELAM). I 2007 deltok han som delegat for bispekonferansen i Bolivia på den femte generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene i Aparecida.

Den 28. september 2011 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Santa Cruz de la Sierra. som assistent til kardinal Terrazas, som var fylt 75 år den 7. mars 2011. Den 25. mai 2013 innvilget pave Frans kardinalens avskjedssøknad av aldersgrunner, og koadjutor Sergio Alfredo Gualberti Calandrina overtok som erkebiskop av Santa Cruz de la Sierra.

Kilder: de.wikipedia.org, pt.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2013

av Per Einar Odden publisert 27.05.2013, sist endret 27.05.2013 - 17:34