GULBINOWICZ Henryk Roman (1923- )

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Wroclaw i Polen (1976-2004)

Født: Henryk Roman Gulbinowicz ble født onsdag den 17. oktober 1923 (ikke i 1928, som man har trodd inntil 2005) i Szukiszki (Sukiskes) i erkebispedømmet Vilnius (da Wilno) i Polen (nå Litauen). Han begynte på gutteseminaret i Wilno/Vilnius og fortsatte studiene på presteseminaret i Bialystok i Polen.

Prest: Han ble presteviet den 18. juni 1950 av erkebiskop Romuald Jalbrzykowski og inkardinert i bispedømmet Bialiystok. Han utførte pastoralt arbeid i Bialiystok før han fra 1951 studerte videre på Det katolske universitetet Lublin, hvor han tok doktorgrad i moralteologi i 1955. Deretter var han akademikerkapellan i Bialiystok (1956-59). I 1959 ble han utnevnt til professor ved presteseminaret i Olsztyn (for bispedømmet Warmia) og funksjonær ved bispedømmet Olsztyns kurie (1959-70).

Biskop: Han ble den 12. januar 1970 utnevnt til titularbiskop av Acci og apostolisk administrator av Bialiystok, det polske territoriet av erkebispedømmet Vilnius, av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 8. februar 1970 av kardinal Stefan Wyszynski, erkebiskop av Gniezno og Warszawa. Han var ansvarlig for reorganiseringen av diakonatet og fremmet også opprettelsen av nye sogn.

Han ble utnevnt til erkebiskop av Wroclaw den 3. januar 1976.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av Immacolata Concezione di Maria a Grottarossa av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Kleruskongregasjonen og Kongregasjonen for østkirkene. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Han har skrevet en rekke artikler om moralteologi og formasjon av presteskapet. Han har også grunnlagt avisen Nowe Zycie (Nytt liv).

Den 17. oktober 2003 fylte han 75 år og innleverte dermed sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten.

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på 80 år allerede den 17. oktober 2003, men det var det ikke mange som visste da. I februar 2005 fortalte han imidlertid at da han som ung mann i det sovjetisk-okkuperte Vilnius fryktet å bli innkalt til sovjetisk militærtjeneste, oppgav et annet fødeår enn det korrekte. Dermed får også hans eksepsjonelt lave prestevigselsalder (21 år, yngre enn det kirkeloven tillater) en forklaring - han var i virkeligheten eldre.

Døde 16. november 2020, 97 år gammel.

av Webmaster publisert 07.02.2007, sist endret 23.09.2021 - 11:14