HARVEY James Michael (1949– )

nullKardinaldiakon, den romerske kurie, tidligere prefekt for Det pavelige hushold (1998–2012).

Født: James Michael Harvey ble født den 20. oktober 1949 i Milwaukee i delstaten Wisconsin i USA. Han studerte på seminaret i Milwaukee, og deretter ble han sendt til Roma for å studere på et pavelig universitet, hvor han tok en doktorgrad i kirkerett. Mens han var i Roma, bodde han i The North American College. Han studerte også ved Det pavelige kirkeakademiet, Vatikanets diplomatskole. Ved siden av morsmålet engelsk snakker han også italiensk, tysk, fransk og spansk.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1975 i Roma for erkebispedømmet Milwaukee av pave Paul VI (1963–1978). I den seremonien ble 359 prester ordinert for å markere Det hellige år. Han gikk i Den hellige stols diplomatiske tjeneste den 25. mars 1980. Han var deretter attaché ved det apostoliske nuntiaturet i Den dominikanske republikk fra 1980 til 1981 og sekretær fra 1981 til 1982. Den 10. juli 1982 begynte han å arbeide i Statssekretariatet. Den 22. juli 1997 ble han utnevnt til assessor i Statssekretariatet.

Biskop: Han ble den 7. februar 1998 utnevnt av  pave Johannes Paul II (1978–2005) til prefekt for Prefekturet for det pavelige hushold og til titularbiskop av Memphis (Memfi). Han ble bispeviet den 19. mars 1998 av pave Johannes Paul II assistert av kardinalene Angelo Sodano, statssekretær, og Franciszek Macharski, erkebiskop av Kraków. I samme seremoni bispeviet paven Piero Marini, pavelig seremonimester, og Stanislaw Dziwisz, pavelig privatsekretær og senere kardinal. De ble alle tre den 29. september 2003 utnevnt til erkebiskoper.

Hans bispemotto er Zelus domus tuae. I 1999 ble han dekorert med storkorset av den italienske republikkens fortjenesteorden av president Carlo Azeglio Ciampi.

Kardinal: Den 24. oktober 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal sammen med fem andre på et konsistorium den 24. november 2012, Kristi Kongefest. Han sto som nummer én på listen. Fra samme dato overtok han som erkeprest for den pavelige basilikaen San Paolo fuori le Mura etter kardinal Francesco Monterisi (f. 1934), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner.

Han gikk av som prefekt for Det pavelige hushold da pave Benedikt XVI den  7. desember 2012 utnevnte sin privatsekretær Msgr. Georg Gänswein (56) til denne stillingen. Den 1. februar 2013 utnevnte paven ham til medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering og til Administrasjonen av Den hellige stols patrimonium.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Harvey stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 29.09.2003, sist endret 23.12.2013 - 13:39