HOSER Henryk, S.A.C.


Erkebiskop, den romerske kurie; assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering.

Født i Warszawa i Polen den 27. november 1942. Etter grunnskole i Pruszków og Warszawa studerte han ved det medisinske akademi i Warszawa, der han i 1966 tok diplom i medisin og ble ansatt som vitenskapelig assistent.

I 1969 trådte han inn i Selskapet for det katolske apostilat (S.A.C. - "pallottinerne"), der han den 8. september 1970 avla sine første løfter. Mellom årene 1970-1974 studerte han filosofi og teologi ved pallottinernes seminar i Otarzew i Polen. Den 16. juni 1974 ble han presteviet.

I 1974-75 tok han kurs på fransk om tropemedisin i Paris, som forberedelse på virke som misjonær i Rwanda.

Fra 1975 til 1995 var han misjonær i Rwanda, der han virket pastoralt som kapellan, sogneprest, veileder for familiesjelesorgen, organisator av legfolkets apostoliske formasjon, og fremme av apostolatet gjennom trykksaker.

I 1978 grunnla han i Kigali det medisinsk-sosiale senter, som han ledet i vel 17 år - likesom han også ledet "Action Familiale" (senteret for familieformasjon). I en årrekke var han også sekretær for den biskoppelige kommisjon for helsespørsmål, og senere også for den biskoppelige kommisjon for familien, president for sammenslutningen fot medisinske sentra i Kigali (BUFMAR), og ansvarshavende for et senter for det epidemologiske studium av AIDS og programmet for den psykomedisinske og sosiale assistanse for de syke. Under sine år i Rwanda hadde han også ledende stillinger innen pallottinerordenen i landet og i regionen.

I 1994 var han sakkyndig for familie- og utviklingsspørsmål under den særlige bispesynoden for Afrika. I 1994 ble han utnevnt av Pavestolen til apostolisk visitator i Rwanda, og ble etter to år avløst ved utnevnelsen av en apostolisk nuntius. I 1996-2003 var han regionalsuperior for pallottinerne i og ble ofte benyttet av Kongregasjonen Folkenes Evangelisering som apostolisk visitator til presteseminarer i misjonsområdene. I 2004 var han pallottinernes misjonsprokurator med sete i Bruxelles i Belgia, og sjelesørger for katolikker tilknyttet EU-institusjonene.

Den 22. januar 2005 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Telepte og til assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering.

av Webmaster publisert 22.01.2005, sist endret 22.01.2005 - 23:49