Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

HOSER Henryk, S.A.C.


Erkebiskop, den romerske kurie; assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering.

Født i Warszawa i Polen den 27. november 1942. Etter grunnskole i Pruszków og Warszawa studerte han ved det medisinske akademi i Warszawa, der han i 1966 tok diplom i medisin og ble ansatt som vitenskapelig assistent.

I 1969 trådte han inn i Selskapet for det katolske apostilat (S.A.C. - "pallottinerne"), der han den 8. september 1970 avla sine første løfter. Mellom årene 1970-1974 studerte han filosofi og teologi ved pallottinernes seminar i Otarzew i Polen. Den 16. juni 1974 ble han presteviet.

I 1974-75 tok han kurs på fransk om tropemedisin i Paris, som forberedelse på virke som misjonær i Rwanda.

Fra 1975 til 1995 var han misjonær i Rwanda, der han virket pastoralt som kapellan, sogneprest, veileder for familiesjelesorgen, organisator av legfolkets apostoliske formasjon, og fremme av apostolatet gjennom trykksaker.

I 1978 grunnla han i Kigali det medisinsk-sosiale senter, som han ledet i vel 17 år - likesom han også ledet "Action Familiale" (senteret for familieformasjon). I en årrekke var han også sekretær for den biskoppelige kommisjon for helsespørsmål, og senere også for den biskoppelige kommisjon for familien, president for sammenslutningen fot medisinske sentra i Kigali (BUFMAR), og ansvarshavende for et senter for det epidemologiske studium av AIDS og programmet for den psykomedisinske og sosiale assistanse for de syke. Under sine år i Rwanda hadde han også ledende stillinger innen pallottinerordenen i landet og i regionen.

I 1994 var han sakkyndig for familie- og utviklingsspørsmål under den særlige bispesynoden for Afrika. I 1994 ble han utnevnt av Pavestolen til apostolisk visitator i Rwanda, og ble etter to år avløst ved utnevnelsen av en apostolisk nuntius. I 1996-2003 var han regionalsuperior for pallottinerne i og ble ofte benyttet av Kongregasjonen Folkenes Evangelisering som apostolisk visitator til presteseminarer i misjonsområdene. I 2004 var han pallottinernes misjonsprokurator med sete i Bruxelles i Belgia, og sjelesørger for katolikker tilknyttet EU-institusjonene.

Den 22. januar 2005 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Telepte og til assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering.