HOSER Henryk, S.A.C. (1942- )

Erkebiskop (personlig tittel) av Warszawa-Praga i Polen (2008- )

Født: Henryk Hoser ble født den 27. november 1942 i Warszawa i Polen. Etter grunnskole i Pruszków og Warszawa studerte han ved det medisinske akademi i Warszawa, hvor han i 1966 tok diplom i medisin og ble ansatt som vitenskapelig assistent.

I 1969 trådte han inn i «Selskapet for det katolske apostolat» (Societas Apostolatus Catholici – SAC), som også kalles pallottinerne, hvor han den 8. september 1970 avla sine første løfter. Fra 1970 til 1974 studerte han filosofi og teologi ved pallottinernes seminar i Ołtarzew i Polen.

Prest: Han ble presteviet den 16. juni 1974 for pallottinerne av biskop Wladyslaw Miziolek (1914-2000), hjelpebiskop av Warszawa (1969-92). I 1974-75 tok han kurs om tropemedisin og studerte fransk i Paris, som forberedelse til en tjeneste som misjonær i Rwanda. Fra 1975 til 1995 var han misjonær i Rwanda, hvor han virket pastoralt som kapellan, sogneprest, veileder for familiesjelesorgen, organisator av legfolkets apostoliske formasjon, og fremme av apostolatet gjennom trykksaker.

I 1978 grunnla han i Kigali det medisinsk-sosiale senter, som han ledet i vel sytten år. Samtidig ledet han Action Familiale (senteret for familieformasjon). I en årrekke var han også sekretær for den biskoppelige kommisjonen for helsespørsmål, og senere også for den biskoppelige kommisjonen for familien, president for sammenslutningen fot medisinske sentra i Kigali (BUFMAR) og ansvarshavende for et senter for det epidemologiske studium av aids og programmet for den psykomedisinske og sosiale assistanse for de syke. I løpet avsine år i Rwanda hadde han også ledende stillinger i pallottinerordenen i landet og i regionen.

I 1994 var han sakkyndig for familie- og utviklingsspørsmål under den særlige bispesynoden for Afrika. I 1994 ble han utnevnt av Den hellige stol til apostolisk visitator i Rwanda, og etter to år ble han avløst ved utnevnelsen av en apostolisk nuntius. Fra 1996 til 2003 var han regionalsuperior for pallottinerne, og han ble ofte benyttet av Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering som apostolisk visitator til presteseminarer i misjonsområdene. I 2004 var han pallottinernes misjonsprokurator med sete i Brussel/Bruxelles i Belgia, og sjelesørger for katolikker tilknyttet EU-institusjonene.

Biskop: Han ble den 22. januar 2005 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Telepte og til assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering samt til presidenten for Det pavelige misjonsverk. Han ble bispeviet den 19. mars 2005 av kardinal Crescenzio Sepe (f. 1943), prefekt for Kongregasjonen for Folkenes evangelisering (2001-06), senere erkebiskop av Napoli, assistert av erkebiskop Stanisław Dziwisz (f. 1939), pavens privatsekretær, senere kardinalerkebiskop av Kraków (2005-16), og erkebiskop Thaddée Ntihinyurwa (f. 1942) av Kigali (1996- ).

Han ble den 24. mai 2008 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til biskop av Warszawa-Praga med bibehold av den personlige tittelen erkebiskop. Han ble innsatt i sitt bispedømme den 28. juni 2008. Den 4. juli 2009 utnevnte pave Benedikt ham til konsultor for Kongregasjonen for folkenes evangelisering. Han ble den 23. september 2009 utnevnt til medlem av den andre spesialsynoden for Afrika i oktober 2009. I 2011 ble han æresborger av byen Warszawa.

Den 11. februar 2017 utnevnte pave Frans Hoser til sin spesialutsending for Medjugorje, et oppdrag som skal være avsluttet før sommeren 2017.

av Webmaster publisert 22.01.2005, sist endret 12.02.2017 - 15:44