IANNONE Filippo, O.Carm. (1957- )

Erkebiskop, den romerske kurie. President for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster (2018- )

Født: Filippo Iannone ble født den 13. desember 1957 i Napoli i provinsen og erkebispedømmet Napoli i regionen Campania i Sør-Italia. Etter sine gymnasstudier trådte han den 1. august 1976 inn i den opprinnelige karmelittordenen (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm). Han gjennomgikk novisiatet ved basilikaen Santi Silvestro e Martino ai Monti i Roma og ble student i kommuniteten ved basilikaen Santa Maria del Carmine i Napoli. Deretter studerte han ved Det pavelige teologiske fakultetet ved seminaret San Luigi for Sør-Italia (Italia meridionale), hvor han tok bachelorgraden (baccalaureato), og deretter ved Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok doktorgrader i både sivilrett og kirkerett (utroque iure). Etter et kurs ved Den romerske rotaen fikk han tittelen rotaadvokat (avvocato rotale). Han avla sine enkle løfter den 1. oktober 1977 og sine høytidelige løfter den 15. oktober 1980.

Prest: Den 26. juni 1982 ble han presteviet av Antonio Ambrosanio (1928-95), hjelpebiskop i Napoli (1977-88), senere erkebiskop av Spoleto-Norcia (1988-95). Etter sin prestevielse arbeidet han fra 1985 til 1988 for det regionale finanskommissariatet (economo commissariale) i karmelittordenen og fra 1988 til 1991 for det nasjonale finanskommissariatet. Fra 1988 til 1994 var han president for Kommisjonen for revisjon av konstitusjonene i ordenen.

I erkebispedømmet Napoli hadde han fra 1987 til 1990 posten som båndforsvarer (difensore del vincolo) i det regionale tribunalet for Campania, og fra 1990 til 1994 var han rettsvikar ved tribunalet i erkebispedømmet Napoli. Fra 1994 til 1996 var han biskoppelig vikar for Den fjerde pastorale sone, og fra 1996 til 2001 var han pro-generalvikar.

Biskop: Den 12. april 2001 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Napoli og titularbiskop av Nebbi. Han ble bispeviet den 26. mai 2001 av kardinal Michele Giordano (1930-2010), erkebiskop av Napoli (1987-2006), assistert av Vincenzo Pelvi (f. 1948), hjelpebiskop i Napoli (1999-2006), senere militærerkebiskop av Italia (2006-14) og erkebiskop av Foggia-Bovino (2014- ), og Agostino Vallini (f. 1940), biskop av Albano (1999-2004), senere prefekt for Den apostoliske signatur (2004-08) og generalvikar for Roma (2008-17), kardinal fra 2006. Ved sin utnevnelse var Iannone med sine 43 år den yngste biskopen i Italia. Han valgte som sitt bispemotto Sub tuum præsidium («Under ditt vern»), tittelen på den eldste bevarte Mariahymnen.

Som en del av reorganiseringen av erkebispedømmet Napoli som ble foretatt av Crescenzio Sepe (f. 1943), erkebiskop av Napoli (2006- ), kardinal fra 2001, ble biskop Iannone utnevnt til generalvikar, koordinator for de biskoppelige vikarene og moderator for kurien (moderator curiæ) med mandat for den juridisk-administrative sektor.

Den 19. juni 2009 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til biskop av Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo etter Luca Brandolini, som fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. Han tok bispedømmet i besittelse i september 2009.

Erkebiskop: Den 31. januar 2012 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI til visegerent (ikke å forveksle med viseregent) for bispedømmet Roma, det vil si assistent for kardinalvikaren, noe som tilsvarer generalvikar i andre bispedømmer. Samtidig ble han forfremmet til erkebiskop ad personam. Han fikk også tittelen abbed in commendam av basilikaen San Lorenzo fuori le mura. Han tiltrådte embetet som visegerent den 3. februar 2012 samtidig som han var apostolisk administrator av bispedømmet Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo frem til 2. juli 2012.

Per desember 2015 var han medlem av Det høyeste tribunal av den apostoliske signatur, konsultor for Ordenskongregasjonen, medlem av Rådet for juridiske anliggender i den italienske bispekonferansen og president for komiteen for utdannelse og kultur i den regionale bispekonferansen i Lazio.

Den 11. november 2017 ble han utnevnt av pave Frans til visesekretær (segretario aggiunto) for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. Den 7. april 2018 ble han utnevnt av pave Frans til president for det samme rådet etter kardinal Francesco Coccopalmerio (f. 1938), president (2007-18), som fikk innvilget sin avskjedssøknad en måned etter sin åttiårsdag.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, ocarm.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. april 2018

av Per Einar Odden publisert 07.04.2018, sist endret 07.04.2018 - 17:24