JAVIERRE ORTAS Antonio M., S.D.B. (1921-2007)


JAVIERRE ORTAS Antonio M., S.D.B.Kardinalprest. Tidligere i kurien som prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen (1992-1996)

Født: Antonio María Javierre Ortas ble født mandag den 21. februar 1921 i Siétamo i bispedømmet Huesca i Spania. Han sluttet seg til salesianerne, som oftest kalles "salesianere av St. Johannes Don Bosco" (Salesiani di Don Bosco - SDB), men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han avla løftene i 1940 og fikk sin utdannelse i salesianske studiehus i Huesca, Zaragoza og Barcelona, deretter tok han høyere studier i Gerona, Barcelona og Salamanca (filosofi); Salamanca, Roma og Louvain i Belgia (doktorgrad i teologi).

Prest: Han ble presteviet den 24. april 1949. Etter to år med videre studier ble han professor ved det salesianske universitetet i Torino (1951-65), senere overført til Det pavelige salesianske universitetet Roma (1965-76). Han var dekanus for fakultet for fundamental teologi (1959-71) og rektor magnifico (1971-74). Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som ekspert for de spanske biskopene. Han deltok på mange internasjonale teologiske kongresser og var medgrunnlegger og generalsekretær for Symposiet for fundamental teologi i Louvain og Gazzada. Han var medlem av avdelingen for tro og konstitusjon i Det økumeniske kirkerådet og deltok på dets verdenskonferanser i Paris, Genève, Utrecht og Heraclion. Han hold åndelige øvelser i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 20. mai 1976 utnevnt til titularbiskop av Meta med personlig rang av erkebiskop og sekretær for Kongregasjonen for katolsk utdannelse av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 29. juni 1976 i Huesca av kardinal Vicente Enrique Tarancón, erkebiskop av Madrid. Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinaldiakon av Santa Maria Liberatrice a Monte Testaccio av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til Kirkens bibliotekar og arkivar den 1. juli 1988. Han ble medlem av Troslærekongregasjonen, Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Kleruskongregasjonen, Tribunalet for Den apostoliske signatur, Det pavelige rådet for legfolket, Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet og Det pavelige rådet for fortolkning av lovtekster. Han var pavens spesialutsending til avslutningen av feiringen av 400-årsjubileet for den hellige Johannes av Korsets død i desember 1991 i Ubeda i Spania.

Han ble utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen den 24. januar 1992. Han deltok på bispesynoden for Afrika i Vatikanet våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994. Han gikk av som prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen den 21. juni 1996, 75 år gammel, og ble erstattet av kardinal Jorge Arturo Medina Estévez. Han var pavens spesialutsending til den sjette bolivianske marianske Eukaristiske kongress i oktober 1997 i Cochabamba i Bolivia.

Han ble "forfremmet" til kardinalprest den 9. januar 1999, men beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vite) ble "oppgradert" til et sete for en kardinalprest. Han tilhører den konservative kurieblokken og regnes som en sympatisør av Opus Dei. Han var en viktig rådgiver for Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI.

Han døde natt til 1. februar 2007, 85 år gammel.

av Webmaster publisert 01.02.2007, sist endret 03.06.2013 - 17:29