JAWORSKI Marian (1926–2020)

JAWORSKI MarianKardinalprest, erkebiskop emeritus av Lviv for latinerne i Ukraina (1991–2008).

Født: Marian Franciszek Jaworski [Javorsky] ble født den 21. august 1926 i Lviv i Ukraina (da Lwów i Polen) som sønn av Wincenty Jaworski og Stanislawa Lastowiecka. Han tilhørte den polske befolkningen og den latinske Kirken i det området som nå er Vest-Ukraina. Etter å ha fullført skolen, begynte han i 1945 på presteseminaret i Lviv, som var flyttet til Kalwaria Zebrzydowska i Kraków i Polen etter at Polen ved fredsslutningen i 1945 var «flyttet vestover» og Lviv var havnet i sovjetrepublikken Ukraina.

Prest: Han ble presteviet den 25. juni 1950 i Kalwaria Zebrzydowska av Eugeniusz Baziak, erkebiskop av Lviv for latinerne (1944–62) og apostolisk administrator av Kraków (1951-62). Han ble kapellan i sognet Bashnia (1950–52) i byen Lubaczów i Polen (ukr: Lubachiv), som den ukrainsk-katolske kirke da ble ledet fra. I 1952 tok han doktorgraden i teologi ved det jagellonske universitetet i Kraków, og deretter ble han kapellan i sognet Poronin (1952–54). I 1954 tok han doktorgraden i filosofi ved det katolske universitetet i Lublin.

Får år senere ble han kjent med p. dr. Karol Wojtyla, den fremtidige hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). De ble etter hvert gode venner, og dette vennskapet hadde en sterk innflytelse på kardinal Jaworskis liv og synspunkter. Han underviste på det pavelige teologiske akademiet i Kraków og på det katolske akademiet i Warszawa, og i 1965 tok han doktorgraden i religionsfilosofi ved Det teologiske akademi i Warszawa. Han har skrevet over femti bøker om metafysikk og religionsfilosofi.

I 1958 ble hans venn Karol Wojtyla utnevnt til hjelpebiskop i Kraków, og med sine 38 år var han Polens yngste biskop. Da apostolisk administrator Baziak døde i 1962, ble hjelpebiskop Wojtyla den 16. juli valgt til kapittelvikar, det vil si stedfortreder. Den 13. januar 1964 utnevnte den hellige pave Paul VI (1963–78) ham til erkebiskop av Kraków, det nest høyeste kirkelige embetet i Polen. Etter tretten år, siden kardinal Sapieha døde, hadde Kraków igjen en erkebiskop.

Den 29. mai 1967 bekjentgjorde pave Paul VI utnevnelsen av 27 nye kardinaler, blant dem erkebiskop Wojtyla. Han reiste til Roma for å motta den røde hatten, og den 28. juni ble han kreert til kardinal i Det sixtinske Kapell. P. Jaworski gikk med på å være vikar for sin gamle venn mens han var i Roma for å bli kreert til kardinal, og han dro på en pastoral visitasjon til byen Olsztyn. Men på vei til byen ble han innblandet i en togulykke og mistet en hånd.

Mellom 1970 og 1984 var han sekretær for de polske biskopenes vitenskapelige råd. Han ble i 1976 utnevnt til pavelig æresprelat med tittel av Monsignore. Mellom 1976 og 1981 var han dekanus for det pavelige teologiske fakultet i Kraków, og mellom 1981 og 1987 var han den første rektor for det pavelige teologiske akademiet i Kraków.

Biskop: Den 24. mai 1984 ble han utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av Lambesi og apostolisk administrator av Lwów for territorier innen Polen, med sete i Lubaczów [Lubachiv]. Vatikanet kalte fremdeles byen ved dens polske navn Lwów, men den var da kjent under det russiske navnet Lvov og senere under det ukrainske navnet Lviv. Han ble bispeviet den 23. juni 1984 i Wawel-katedralen i Kraków av kardinal Franciszek Macharski, erkebiskop av Kraków (1979–2005), assistert av Henryk Roman Gulbinowicz, erkebiskop av Wroclaw (1976-2004) og fra 1985 kardinal, og av Jerzy Ablewicz, biskop av Tarnów. I 1985 ble han doktor honoris causa ved universitetet i Bonn i Vest-Tyskland. I 1987 ble han konsultor for Kongregasjonen for katolsk utdannelse i Vatikanet.

Han ble den 16. januar 1991 utnevnt til erkebiskop av Lviv «for latinerne», og han ble dermed den 43. latinske metropolitt av Lviv. Myndighetene i Lviv var ikke glade for utnevnelsen, og de innvendte at Jaworski var polsk statsborger og at de lokale strukturene ikke støttet hans kandidatur. Med tiden forbedret hans forhold til de sivile myndighetene og lederne for andre kirker seg, men noen spenninger har aldri helt forsvunnet. I 1992 søkte han om dobbelt statsborgerskap, noe som ikke er mulig etter polsk-ukrainske avtaler.

Jaworski deltok på den første spesialsynoden for Europa i Vatikanet i november/desember 1991, den niende ordinære bispesynoden i oktober 1994 etter pavelig utnevnelse og den andre spesialsynoden for Europa i oktober 1999. I 1992 ble han valgt til president for den romersk-katolske bispekonferansen i Ukraina. Mellom 1996 og 1998 var han også apostolisk administrator av Lutsk. I 1997 ble han rektor for det høyere teologiske seminaret i Lviv-Briuhovychi. I 1999 ble han medlem av presidiet i Det pontifikale rådet for Familien.

Kardinal: Han ble kreert til kardinal «in pectore» i konsistoriet den 21. februar 1998, men utnevnelsen ble ikke offentliggjort før i konsistoriet den 21. februar 2001. Han ble da kreert til kardinalprest av San Sisto. Samtidig ble den andre katolske erkebiskopen av Lviv, erkeepark Lubomyr Husar (for de gresk-katolske eller ukrainsk-katolske) også kreert til kardinal.

Kardinal Jaworski ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kleruskongregasjonen og den 18. mai 2001 til medlem av Presidentkomiteen i Det pavelige råd for familien. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden i september/oktober 2001. Han deltok i konklavet den 18. og 19. april 2005 som valgte pave Benedikt XVI (2005-13). I 2002 ble han æresdoktor ved universitetet Kardinal Stefan Wyszynski, og i 2006 ble han æresdoktor ved det pavelige teologiske fakultet i Wroclaw og ved det pavelige teologiske akademi i Kraków. Han er en mann av stor spiritualitet og på fritiden leser han filosofiske verker. I tillegg til polsk og ukrainsk behersker han tysk, fransk og italiensk.

Den 21. august 2001 fylte han 75 år og leverte da inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Men han var en personlig venn av pave Johannes Paul II siden de begge var unge prester, og da han reiste til Roma, var han en av de få prelatene som fikk bo i leiligheten overfor pavens, så paven nektet å innvilge søknaden. Etter at Benedikt XVI tok over, har også han nølt med å pensjonere sin forgjengers gode venn, til og med etter at han fylte åtti år den 21. august 2006. Så i 2007 ga han ham i stedet en av sine egne nærmeste medarbeidere til koadjutor og fremtidig etterfølger.

Den 16. juli 2007 utnevnte pave Benedikt XVI sin andre privatsekretær (ved siden av Mgr Georg Gänswein), Mieczyslaw Mokrzycki, som også hadde vært pave Johannes Paul IIs andre privatsekretær ved siden av kardinal Stanislaw Dziwisz, til koadjutor-erkebiskop for erkebispedømmet Lviv. Han ble bispeviet den 29. september 2007 i Peterskirken av pave Benedikt selv, assistert av kardinalstassekretær Tarcisio Bertone SDB og kardinal Marian Jaworski. Den 21. oktober 2008 innvilget pave Benedikt XVI kardinal Jaworskis avskjedssøknad, og Mokrzycki overtok da automatisk som erkebiskop. Kardinal Jaworski fylte åtti år den 21. august 2006 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Marian Jaworski døde den 5. september 2004, 94 år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, aciprensa.com, Roman Catholic Church in Ukraine, risu.org.ua - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2008 - Oppdatert 8. september 2020

av Webmaster publisert 22.10.2008, sist endret 11.09.2020 - 01:38