KEELER William Henry (1931–2017)

William KeelerKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Baltimore (1989–2007)

Født: William Henry Keeler ble født onsdag den 4. mars 1931 i San Antonio i Texas i USA som sønn av Thomas L. Keeler og Margaret T. Conway. Familien flyttet til Lebanon i Pennsylvania og han fikk sin utdannelse på St. Mary School og Lebanon Catholic High School. Deretter begynte han på seminaret St. Charles i Overbrook i Philadelphia i Pennsylvania, hvor han tok sine bachelor-grader i 1952. Så ble han sendt til Roma for videre studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 17. juli 1955 i Apostelkirken i Roma av Luigi Traglia, titularerkebiskop av Caesarea di Palestina og viseregent for Roma (kardinal fra 1960), 24 år gammel. Deretter fullførte han studiene ved Gregoriana med lisensiatgraden i teologi i 1956.

I 1956 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han utførte pastoralt arbeid i hjembispedømmet Harrisburg som kapellan for sognet Our Lady of Good Councel i Marysville. Der ble han også utnevnt til sekretær for bispedømmets tribunal. I 1958 dro han tilbake til Roma for videre studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1961.

Deretter vendte han tilbake til Harrisburg og tok opp de samme funksjonene han hadde hatt tidligere. Han fulgte biskop George L. Leech av Harrisburg til Det annet Vatikankonsil (1962-65) som sekretær, og der ble han utnevnt av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) til ekspert (peritus). Han var også medlem av staben i The Council Digest, som var en kommunikasjonstjeneste som de amerikanske biskopene brukte for å sende daglige nyheter fra konsilet tilbake til USA.

Etter konsilet vendte han tilbake til Our Lady of Good Councel som sogneprest (fra 1964), og han ble også forsvarer av ekteskapets bånd ved bispedømmets tribunal. I 1965 ble han bispedømmets visekansellist og i 1969 dets kansellist. Han ble utnevnt til monsignore den 9. november 1965 og til pavelig æresprelat (en høyere monsignore-grad) den 8. mai 1970. Han ble senere utnevnt til bispedømmets generalvikar.

Biskop: Han ble den 24. juli 1979 utnevnt til titularbiskop av Ulcinium in Dulcigno og hjelpebiskop av Harrisburg av den hellige pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 21. september 1979 i St. Patrick's Cathedral i Harrisburg. Han ble den 3. september 1983 valgt til apostolisk administrator av Harrisburg av konsultorkollegiet, og den 10. november 1983 ble han utnevnt til biskop av Harrisburg av paven. Han ble innsatt i embetet den 4. januar 1984 av kardinal John Krol, erkebiskop av Philadelphia.

Fra 1984 til november 1987 var han formann for den amerikanske bispekonferansens (NCCB) komité for økumeniske og interreligiøse anliggender. I den egenskap bidro han til å arrangere pavens møter med jødiske ledere i Miami og protestantiske ledere i Columbia under pavebesøket i 1987.

Han ble den 6. april 1989 utnevnt til metropolitterkebiskop av Baltimore og dermed den 14. overhyrde på det eldste bispesetet i USA, og han ble formelt innsatt den 23. mai 1989 i katedralen Mary Our Queen. Den 1. september 1989 ble han utnevnt til styret for det katolske universitetet for fire år. Etter å ha vært vert for bispedømmets 200-årsjubileum ble han i november 1989 valgt til visepresident for NCCB (til 1992) og i november 1992 til president for NCCB (til 1995).

Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Maria degli Angeli av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene (november 1994) og Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet (sommeren 1994). Han ble den 11. januar 1997 utnevnt av paven til medlem av rådet for generalsekretariatet i bispesynoden. Han ble den 1. mars 1993 utnevnt til medlem av rådet for "Father Michael McGivney Fund for New initiatives in Catholic Education" for ett år.

Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han var pavens spesialutsending til den nasjonale kongress om Den Hellige Ånd i Manila på Filippinene i januar 1998. I februar 2001 ble The Cardinal Keeler Centre åpnet, et nytt konferansesenter tilknyttet bispedømmet Harrisburgs bispedømmesenter. Kardinal Keeler deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI.

I henhold til kirkeretten innleverte han sin avskjedssøknad da han fylte 75 år den 4. mars 2006, og den 12. juli 2007 innvilget pave Benedikt søknaden. Samtidig utnevnte paven erkebiskop Edwin Frederick O'Brien, militærbiskop for USA, til ny metropolitterkebiskop av Baltimore. Kardinal Keeler fortsatte som apostolisk administrator av erkebispedømmet inntil etterfølgeren ble innsatt den 1. oktober 2007. Han fylte åtti år den 4. mars 2011 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Død: Han døde den 21. mars 2017 på et kirkelig aldershjem i Baltimore, 86 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, archbalt.org, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.07.2007, sist endret 24.03.2017 - 10:45