KENNEY William, C.P.


KENNEY William, C.P. Hjelpebiskop i erkebispedømmet Birmingham, England (2006- ). Tidligere hjelpebiskop i Stockholm (1987-2006).

Født i Birmingham i England den 7. mai 1946. Trådte inn i pasjonistordenen (C.P.). Presteviet den 29. juni 1969. Har med kortere avbrekk bodd i Sverige siden 1971. Utnevnt til titularbiskop av Midica og til hjelpebiskop i Stockholm den 13. mai 1987, og bispeviet den 24. august 1987 av biskop Hubertus Brandenburg av Stockholm.

Biskopsvikar for Vest-Sverige siden mai 2001, og har kontor på Johannesgården i Västra Frölunda, Göteborg.

Utnevnt 17. oktober 2006 til hjelpebiskop av erkebispedømmet Birmingham, England.

av Webmaster publisert 26.11.2006, sist endret 26.11.2006 - 16:59