KOCH Heiner (1954- )

nullErkebiskop av Berlin i Tyskland (2015– )

Født: Heiner Koch ble født den 13. juni 1954 i bydelen Eller i Düsseldorf i delstaten Nordrhein-Westfalen i det daværende Vest-Tyskland. Han var sønn av en Justizamtsrat og vokste opp i sognet St. Gertrud, hvor han var KJG- (Katholische junge Gemeinde) og ministrantleder. Detter eksamen artium ved Geschwister-Scholl-Gymnasium i Düsseldorf studerte han katolsk teologi, filosofi og pedagogikk ved universitetet i Bonn og avsluttet studiene statseksamen i pedagogikk doktorgraden (Dr. theol.) med avhandlingen Befreiung zum Sein als Grundperspektive christlicher Religionspädagogik. Han er som Magistralkapellan medlem av Malteserordenen.

Prest: Han ble presteviet på sin 26-årsdag den 13. juni 1980 i Köln. Deretter var han til slutten av 1983 kapellan i St. Martinus i Kaarst. I de følgende seks årene utgjorde ungdomssjelesorgen den sentrale tyngdepunktet i hans arbeid. Først var han byungdomssjelesørger og BDKJ-preses (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) i Neuss. Fra den 1. april 1984 var Koch høyskolekapellan ved Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf og samtidig kapellan (subsidiar) ved St. Paulus i Düsseldorf.

I 1989 overtok han ledelsen av avdelingen for voksensjelesorg i generalvikariatet i Köln. Samtidig var han bispedømmets kvinne- og manssjelesørger og bispedømmets preses for kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands). Den 1. november 1992 overtok Koch ledelsen av hovedavdelingen for sjelesorg i generalvikariatet. I oktober 2002 ble han utnevnt til vise-generalvikar. Fra 1989 til august 2006 var Koch også Rector ecclesiae for kirken St. Mariä Himmelfahrt i Marzellenstraße i Köln, fra 1993 til 1998 var han også subsidiar ved Kølnerdomen, og fra 1. august 1998 tilhørte han som residerende domkapitular Metropolitankapittelet i Köln.

Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte Koch den 19. september 1993 til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore, og den10. februar 1996 til pavelig æresprelat (en høyere monsignore-grad). Fra 1995 var han Bundespräses for Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften. Fra 2002 til 2005 var han generalsekretær for Verdensungdomsdagen i Köln og ansvarlig for forberedelser og gjennomføring.

Biskop: Han ble den 17. mars 2006 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularbiskop av Ros Cré (Roscrea i Irland) og til hjelpebiskop i Köln. Den 7. mai 2006 ble han bispeviet i Kølnerdomen av byens erkebiskop, kardinal Joachim Meisner, assistert av hjelpebiskopene i Köln, Manfred Melzer og Rainer Maria Woelki (nå kardinalerkebiskop av Köln). Som valgspråk valgte han Gaudete semper. Dominus prope («Gled dere alltid i Herren, Herren er nær») (Fil 4,4-5).

Som hjelpebiskop var Heiner Koch biskopsvikar for pastoralområde sør med over 600 000 katolikker. Han var også biskopsvikar for sjelesorgen for fremmedspråklige katolikker i erkebispedømmet Köln og bispekonferansens ansvarlige for den tyskspråklige sjelesorgen i utlandet, og siden den 25. april 2012 formann for Caritas i erkebispedømmet Köln.

Den 18. januar 2013 utnevnte pave Benedikt XVI han til biskop av Dresden-Meißen. Han ble innsatt i embetet den 16. mars 2013 i Hofkirche i Dresden av metropolitten i kirkeprovinsen Berlin, kardinal Rainer Maria Woelki som bispedømmets 49. biskop. På bispekonferansens høstmøte i 2014 ble han valgt til formann for kommisjonen for ekteskap og familie. Sammen med bispekonferansens president, kardinal Reinhard Marx av München, og biskop Franz-Josef Bode av Osnabrück valgte bispekonferansen i 2015 ham til delegat til den 14. ordinære bispekonferansen i oktober 2015 i Roma.

Pave Frans utnevnte den 8. juni 2015 biskop Heiner Koch av Dresden til ny erkebiskop av Berlin etter kardinal Woelki, som i september 2014 ble utnevnt til erkebiskop av Köln. Erkebispedømmet Berlin omfatter delstaten Berlin, størstedelen av Brandenburg, Vorpommern og en liten del av Sachsen-Anhalt. I de 105 sognene bor rundt 407 000 katolikker, hvorav rundt 325 000 i Berlin. Mens antallet katolikker vokser i hovedstaden, synker antallet i landdistriktene. Erkebispedømmets historiske røtter går tilbake til 900-tallet. De gamle bispedømmene Brandenburg, Havelberg, Kammin og ble nedlagt under reformasjonen. Først på 1700-tallet fantes det en nevneverdig katolsk minoritet i regionen. Fra 1821 besto en «Fyrstebiskoppelig delegasjon for Brandenburg og Pommern», som var underlagt erkebiskopen av Breslau (nå Wrocław i Polen). I 1930 opphøyet pave Pius XI (1922-39) området til et selvstendig bispedømme.

Etter Andre verdenskrig gikk den delen av Tyskland som lå øst for elven Oder, inkludert havnebyen Stettin (pl: Szczecin), over til Polen og kom i 1972 i nygrunnlagte polske bispedømmer. Berlin ble samme år stilt direkte under Den hellige stol. Under Tysklands deling omfattet bispedømmet både Øst- og Vest-Berlin, og helt til samlingen av Tyskland i 1990 var biskopen medlem av både den (vest)tyske bispekonferansen og den daværende Berlin-bispekonferansen (DDR). Etter Tysklands samling ble kirkeprovinsen Berlin opprettet med suffraganbispedømmene Dresden-Meißen og Görlitz.

Erkebispedømmet i sin nåværende form ble opprettet i 1994. Siden da har det vært to erkebiskoper av Berlin, kardinal Georg Sterzinsky (1994-2011) og kardinal Rainer Maria Woelki (2011-14). Koch blir den tredje. Fra 1945 var biskopene av Berlin med ett unntak kardinaler: Konrad von Preysing (1935-50), Julius Döpfner (1957-61), Alfred Bengsch (1961-79), Joachim Meisner (1980-88) og Georg Sterzinsky (1989-94). Etter at kardinal Woelki flyttet til Köln, ledet Msgr Tobias Przytarski erkebispedømmet som administrator.

Ifølge konkordatet som ble inngått i 1929 mellom Den hellige stol og Preussen, måtte domkapittelet stille opp en kandidatliste for valget av den nye erkebiskopen. Biskopene i de bispedømmene som også er omfattet av dette konkordatet, kunne også levere inn lister. Listene ble via den apostoliske nuntius sendt til Vatikanet. Bispekongregasjonen sendte deretter en liste med tre navn tilbake, uten å være bundet av de innkomne forslagene. Ved mottakelsen av denne listen innkaller domprosten kapittelet til valg. Etter at domkannikene er blitt enige om en av de tre kandidatene og vedkommende har akseptert valget, meddeler domprosten valgresultatet til delstatsregjeringene i Berlin, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern. Hvis de ikke har noen politiske innvendinger, sener domkapittelet sitt forslag til paven, som foretar utnevnelsen.

Kilder: de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, bistum-dresden-meissen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 08.06.2015, sist endret 09.06.2015 - 00:25