KOZON Czeslaw

Czeslaw KozonBiskop i København (1995- ). Født 1951 i Idestrup på Falster og er oppvokst i en familie med polske røtter. Årene 1973-79 tilbragte han i Rom, hvor han studerte til prest ved Gregoriana og Lateranuniversitetet. Den 6. januar 1979 blev han presteviet av biskop Hans L. Martensen i Sankt Ansgars Kirke i København (den katolske domkirke), hvor han en kort tid fungerte som annenprest. Fra 1979 til 1984 var han annenprest ved Sankt Mariæ Kirke i Ålborg. I 1984 ble han flyttet til posten som sogneprest for Sankt Andreas Kirke i Ordrup, fra 1989 med ansvar for nabosognet Sankt Thérèse i Hellerup.

I 1994 ble han udnevnt til generalvikar, dvs. biskop Hans L. Martensens høyre hånd. Året etter etterfulgte han biskop Martensen, som av helsemessige årsaker forlot embedet, i posten som biskop for de danske katolikker. Den 7. mai 1995 ble han bispeviet i Sankt Ansgar.

av Webmaster publisert 11.09.2010, sist endret 28.09.2016 - 17:43