KRAJEWSKI Konrad (1963- )

Kardinaldiakon, den romerske kurie, apostolisk almonissær (2013- )

Født: Konrad Krajewski ble født den 25. november 1963 i Łódź i Polen. I 1982 trådte han inn i seminaret for erkebispedømmet Łódź. Han tok en grad i teologi ved det katolske universitetet i Lublin.

Prest: Han ble presteviet den 11. juni 1988 og inkardinert i erkebispedømmet Łódź. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet i to år. I 1990 fortsatte han sine studier ved Det liturgiske institutt Sant’Anselmo i Roma. Den 5. mars 1993 tok han lisensiatgraden i liturgi (SLL). Han tok en doktorgrad i teologi (STD) ved Det pavelige universitetet Angelicum i 1995 med avhandlingen L’ordinazione episcopale nella riforma del Concilio Vaticano II. Under sitt opphold i Roma samarbeidet Krajewski med Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer.

Han vendte tilbake til sitt bispedømme i 1995 og tjente som seremonimester for erkebiskopen og underviste i liturgi ved seminaret og for fransiskanerne og salesianerne. I 1998 vendte han tilbake til Roma for å arbeide i Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer. Den 12. mai 1999 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til Assisterende pavelig seremonimester .

Den 3. august 2013 utnevnte pave Frans ham til apostolisk almonissær ved Kontoret for den pavelige veldedighet. Samtidig ble han utnevnt til titularerkebiskop av Benevento. Han ble bispeviet den 17. september 2013 av kardinal Giuseppe Bertello, president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten, assistert av erkebiskop Piero Marini, president for Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser og tidligere pavelig seremonimester (1987-2007), og Władysław Ziólek, erkebiskop emeritus av Łódź. Pave Frans var til stede ved bispevigselen.

Kardinal: Den 20. mai 2018 kunngjorde pave Frans at han vil kreere erkebiskop Krajewski til kardinal i et konsistorium den 29. juni.

Kilder: Annuario Pontificio, catholic-hierarchy.org, en.wikipedia.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 24. mai 1999 – Oppdatert: 20. mai 2018

av Webmaster publisert 24.05.1999, sist endret 29.06.2018 - 15:58