KRENN Kurt


KRENN Kurt Biskop av Sankt Pölten, Østerrike.

Født i Rannariedl (bispedømmet Linz) i Østerrike den 28. juni 1936. Trådte i 1954 inn i presteseminaret i Linz og studerte ved Philosophisch-Theologischer Lehranstalt Linz 1954. Studium i Roma 1955-1965 ved det pavelige universitet Gregoriana (filosofi, teologi) ih ved det pavelige Lateranuniversitet (kirkerett).

Presteviet den 7. oktober 1962 i kirken Sant'Ignazio i Roma. 1965: Sjelesørger i menigheten i Capena (ved Roma). 1965-1966: Studium ved universitetet i Tübingen i Tyskland. 1966-1967: Studium ved universitetet i München. 1966-1970: Vitenskapelig assistent for prof. Keilbach ved universitetet i München. 1970-1975: Professor i filosofi ved Philosophisch-Theologischer Hochschule i Linz, og samtidig undervisning ved Kepler-Universität Linz. 1974-1975 også undervisning ved Theologische Hochschule St. Pölten, og dommer ved tribunalet i bispedømmet Linz. 1975: Kalt til professorat for systematisk teologi ved Katholisch-Theologisches Fakultät ved universitetet i Regensburg i Tyskland, og fra samme år engasjert i presteskolering i bispedømmet Regensburg, og i undervisning ved universitetene i Eichstätt i Tysland og Parma i Italia. Fra 1977 sekretær for det enternasjonale salskap for religionspsykologi (Uppsala).

Utnevnt til titularbiskop av Aulona og til hjelpebiskop i Wien den 3. mars 1987 og presteviet den 26. april 1987 av kardinal Hans Hermann Groër. Utnevnt til biskop av Sankt Pölten den 11. juli 1991.

Fratrådte som biskop av Sankt Pölten den 7. oktober 2004.

av Webmaster publisert 07.10.2004, sist endret 07.10.2004 - 13:21