LACROIX Gérald Cyprien, I.S.P.X. (1957- )

nullKardinalprest. Erkebiskop av Québec og primas av Canada (2011- )

Født: Gérald Cyprien Lacroix ble født den 27. juli 1957 i Saint-Hilaire-de-Dorset i delstaten og erkebispedømmet Québec i Canada. Han fullførte sin videregående og høyere utdannelse på Trinity High School og Saint Anselm College i Manchester i New Hampshire i USA. Deretter studerte han teologi på Université Laval i Québec, hvor han fikk en BA i teologi. Deretter fortsatte han med en mastergrad i pastoralteologi.

I 1975 ble han tatt opp i Institut séculier Pie X («Sekularinstituttet Pius X») (Institutum seculare Pius X – ISPX), et klerikalt sekularinstitutt av bispedømmejurisdiksjon, opprettet i erkebispedømmet Québec, og der avla han evige løfter i 1982. I 1982 ble han generalsekretær for instituttet, og siden 1985 har han vært direktør for Generalrådet. Fra 1985 til 1987 var han utnevnt generalbestyrer for instituttets kristne formasjon og åndelige senter.

Prest: Han ble presteviet den 8. oktober 1988 av erkebiskop Maurice Couture RSV av Québec (1990-2002) i sognet Notre-Dame-de-la-Recouvrance. Fra 1990 til 2000 arbeidet han i Colombia, hvor han åpnet nye hus for instituttet. Fra 2001 til 2004 var han generaldirektør for instituttet og ble i 2005 gjenvalgt for fem nye år (2005-10).

ISPX ble grunnlagt i 1939 i Manchester i New Hampshire i USA av Henri Roy (1898-1965) med hjelp fra en gruppe ungdommer fra Jeunesse Ouvrière Catholique for et apostolat blant de minst begunstigete i arbeiderklassen. Opprinnelig var instituttet et enkelt brorskap, men etter promulgeringen av den apostoliske konstitusjonen Provida Mater Ecclesia i 1947 ble det forvandlet til et sekularinstitutt av bispedømmejurisdiksjon og kanonisk opprettet med et dekret fra erkebiskopen av Québec av 8. desember 1959. Patrene i instituttet leder retretter og arbeider med rehabilitering av unge med alkohol- eller stoffproblemer. De arbeider i Canada, Den sentralafrikanske republikk, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Haiti og USA. Hovedkvarteret ligger i Charlesbourg nær Québec. Instituttet teller 23 medlemmer og 200 assosierte.

Biskop: Han ble den 7. april 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til hjelpebiskop i Québec og titularbiskop av Hilta. Han ble bispeviet den 24. mai 2009 av kardinal Marc Ouellet OSS, erkebiskop av Québec (2002-10), assistert av erkebiskop emeritus Maurice Couture RSV og biskop Gilles Lemay, hjelpebiskop i Québec (2005-11), senere biskop av Amos i Québec (2011).

Den 30. juni 2010 ble kardinal Ouellet utnevnt til prefekt for Bispekongregasjonen i Vatikanet. Under sedisvakansen ble biskop Lacroix valg til bispedømmeadministrator av konsultorkollegiet i Québec. Den 22. februar 2011 ble biskop Lacroix utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Québec og dermed primas av Canada.

I den kanadiske bispekonferansen er han en av med-formennene for komiteen for Livet og familien. Erkebiskop Lacroix mottok et æresdoktorat i teologi fra Saint Anselm College den 21. mai 2011. Han mottok palliet fra pave Benedikt i Roma den 29. juni 2011.

Kardinal: Siden 1871 har syv av de ti erkebiskopene av Québec vært kardinaler. Den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Lacroix til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer syv på listen over de nye kardinalene.

Kilder: en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. januar 2012

av Per Einar Odden publisert 09.01.2012, sist endret 22.02.2014 - 19:55