LADARIA FERRER Luis Francisco, S.J. (1944- )

Kardinaldiakon, den romerske kurie, prefekt for Troslærekongregasjonen (2017- ), president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, president for Den internasjonale teologiske kommisjonen og president for Den pavelige Bibelkommisjonen

Født: Luis Francisco Ladaria Ferrer ble født den 19. april 1944 i Manacor på Mallorca i Balearene i Spania. Han studerte ved La Universidad Complutense i Madrid og avsluttet studiene i 1966 med en grad i jus. Den 17. oktober 1966 trådte han inn i jesuittordenen (Societas Iesu – SJ). Han avla sine første løfter i 1968. Han studerte filosofi og teologi ved det pavelige universitetet Comillas i Madrid og ved jesuittenes høyskole i filosofi og teologi Sankt Georgen i Frankfurt am Main i Tyskland.

Prest: Han ble presteviet den 29. juli 1973. I 1975 tok han doktorgraden i teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma med en avhandling med tittelen «Den Hellige Ånd hos den hellige Hilarius av Poitiers». Samme år overtok han et professorat i dogmatisk teologi ved det pavelige universitetet Comillas i Madrid.

I 1984 ble han professor i dogmatisk teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og han var universitetets viserektor fra 1986 til 1994. I 1992 kalte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til Den internasjonale teologkommisjonen (1992-97), og i 1995 ble han også utnevnt til konsultor for Troslærekongregasjonen og bidro avgjørende til erklæringen Dominus Iesus i 2000. I mars 2004 ble han utnevnt til generalsekretær for Den internasjonale teologiske kommisjon. Fra 2006 ledet han kommisjonens evaluering av konseptet limbo og muligheten for frelse for spebarn som dør udøpt. Kommisjonen konkluderte med at «det finnes mer adekvate måter å behandle spørsmålet om skjebnen til barn som dør uten å ha mottatt dåpen, for hvem et håp om frelse ikke kan utelukkes».

Han er spesialist i teologisk antropologi og i patristikk og har skrevet mange bøker, blant dem «Arvesyndens og nådens teologi» (2005), «Treenigheten, kommunionens mysterium» (2002) og «Den hellige Hilarius av Poitiers’ dagbok» (2006).

Biskop: Han ble den 9. juli 2008 utnevnt av pave Benedikt XVI (2015-13) til titularerkebiskop av Thibica og til ny sekretær for Troslærekongregasjonen (nummer to etter prefekten). Han etterfulgte den italienske erkebiskop Angelo Amato SDB (70), som hadde vært sekretær for Troslærekongregasjonen under kardinalene Joseph Ratzinger (2002-05) og William Joseph Levada (2005-08), og som ble ny prefekt for Helligkåringskongregasjonen etter den portugisiske kardinal José Saraiva Martins CMF, som gikk av for aldersgrensen, 76 år gammel. P. Ladaria Ferrer var den første jesuitt i den svært innflytelsesrike stillingen som sekretær for Troslærekongregasjonen. Han ble bispeviet den 26. juli 2008 av kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone SDB, assistert av kardinal William Joseph Levada, som da var prefekt for Troslærekongregasjonen (2006-12), og biskop Vincenzo Paglia av Terni-Narni-Amelia, en av grunnleggerne av Sant’Egidio-kommuniteten.

Hans utnevnelse til Troslærekongregasjonens nummer to ble kritisert av noen som betraktet hans skrifter om arvesyndens og nådens teologi og om teologisk antropologi som uortodokse. Selv sa han i et intervju at han ikke likte ytterligheter, verken progressive eller tradisjonalistiske, og at han foretrekker en via media. Dessuten sa han at han regnet med, ettersom han ble utnevnt til embetet som sekretær, at hans skrifter ikke fortjente å bedømmes som uortodokse. Han ble ved utnevnelsen beskrevet av Vatikaneksperten John L. Allen som «vennlig og pålitelig». I tillegg til spansk behersker han engelsk, fransk, tysk og italiensk.

Den 13. november 2008 ble erkebiskop Ladaria utnevnt til konsultor for Bispekongregasjonen, og den 31. januar 2009 til konsultor for Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet. Han fortsatte som generalsekretær for Den internasjonale teologiske kommisjon til den 22. april 2009, da han gikk av og ble etterfulgt av sveitseren Charles Morerod OP, rektor ved Angelicum fra 2009 og biskop av Lausanne, Genève og Fribourg i Sveits fra 2011.

Han ble utnevnt til medlem av Den hellige stols gruppe med oppdrag å føre dialogen med det tradisjonalistiske prestebrorskapet SSPX, som begynte den 26. oktober 2009. Den 2. august 2016 utnevnte pave Frans ham til president for «Studiekommisjonen om kvinners diakonat», som spesielt skal studere historien om kvinnelige diakoner «i Kirkens tidligste tider».

Den 1. juli 2017 kunngjorde pave Frans overraskende at han ikke ville fornye embetsperioden til Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Müller, når hans femårige embetsperiode utløp den 2. juli. Ifølge kardinal Müller begrunnet paven det med at han ønsker å gå over til at embetsperioden i slike toppverv vanligvis skal begrenses til én femårsperiode, og at Müller var først ute. Ny prefekt ble Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, som altså rykket opp fra nestkommanderende til sjef. Som en del av den nye posten ble han samtidig ny president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, for Den internasjonale teologiske kommisjonen og for Den pavelige Bibelkommisjonen. Han var en av favorittene til stillingen, mens andre mulige kandidater som ble nevnt, var pavens Ghostwriter, erkebiskop Victor Manuel Fernandez, rektor for Det katolske universitetet i Buenos Aires, og den italienske biskopen Bruno Forte, siden 2004 erkebiskop av Chieti-Vasto.

Erkebiskop Ladaria har så langt ikke blitt regnet som pave Frans’ mann, selv om begge er jesuitter og har spansk som morsmål. Han regnes som teologisk konservativ, noe som så å si inngår i stillingsbeskrivelsen i vervet som «troens vokter». Han trer sjelden frem i offentligheten, og i motsetning til sin forgjenger har han knapt gitt intervjuer.

Kardinal: Den 20. mai 2018 kunngjorde pave Frans at han vil kreere sin jesuittiske medbror til kardinal i et konsistorium den 29. juni. Den 8. juli 2019 utnevnte pave Frans ham til medlem av Ordenskongregasjonen (Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv).

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, americamagazine.org, ncronline.org, cope.es, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2008 – Oppdatert: 2. juli 2017

av Webmaster publisert 09.07.2008, sist endret 08.07.2019 - 15:37