LAHAM Gregorios III (B.S.)


LAHAM Gregorios III  (B.S.) Patriark av Antiokia for gresk-melkittene (residerer i Damaskus, Syria)

Født i Daraya (erkeeparkiet Damaskus for gresk-melkittene) i Syria den 15. desember 1933 - gitt navnet Lutfi Laham. Lutfi Laham trådte inn i basilianerklosteret Den Hellige Frelser i Libanon i 1943 og avla evige løfter i 1954. Han ble presteutdannet Libanon og i Roma.

Presteviet den 15. februar 1959. Doktorgrad i orientalsk teologi fra det orientalske institutt i Roma 1961. Han underviste så ved Holy Saviour og ved Helligånds-universitetet i Kaslik. Han var superior ved Holy Saviour-seminaret 1961-64.

I 1962 grunnla han "senter for unge piker" i en rekke libanesiske landsbyer i Sidon-området. I 1966 var ham med på å grunnlegge "the Providence Home" i Salhiyeh nær Saida i Libanon - et barnehjem og en yrkesskole for gutter. I 1967 grunnla han det orientalske bibliotek ved patriarkatet, for fremme av studiet av østlige tradisjoner. I 1974, da patriarkalvikaren i Jerusalem, erkebiskop Hilarion Capucci, ble arrestert av israelske myndigheter, ble fader Lutfi Laham patriarkaladministrator der.

He ble så utnevnt til titularbiskop av Tarsus med erkebiskops rang, til erkebiskop av Damaskus og til patriarkalvikar i Jerusalem den 9. september 1981 og bispeviet den 27. november 1981 av hans salighet patriark Maximos V. Valgt til melkittisk patriark av Antiokia den 29. november 2000 og mottok Pave Johannes Paul IIs "ecclesiastica communio" den 5. desember 2000.

Full tittel: "Patriark av byen Antiokia, av Kilikia, Syria, Iberia, Arabia Mesopotamia, Pentapolis, Etiopia, av hele Egypt og hele Orienten, Fedrenes Far, Hyrdenes Hyrde, Biskopenes Biskop, den trettende av de hellige apostler." Historisk er "av Alexandria og Jerusalem" tilføyd som en personlig tittel.

Blant patriarkens mange publikasjoner er tidsskriftet Al-Wahadat (1962-1981); fire bind med liturgiske bønner på arabisk, en introduksjon i den bysantiske ritus' åndelige liv (på arabisk, 1990), og en kjent prekensamling.

Han besøkte Norge i 1994 og feiret da gudstjeneste i St. Olav i Oslo på arabisk.

av Webmaster publisert 05.01.2004, sist endret 05.01.2004 - 22:59