LANZIANI Vittorio


Biskop. Delegat for Peterskirkens byggearbeider. Født i Marcignago (bispedømmet Pavia) i Italia den 14. juni 1951. Persteviet den 3. april 1976 i Pavia. Kapellan fra 1976 til 1978. Studier ved Gregoriana i Roma, lisensiat i kirkerett derfra i 1980. Dosent ved det biskoppelige seminar i Pavia 1983-1987 og samtidig sogneprest. Tilknyttet Vatikanets kongregasjon for Gudstjenesten og Sakramentsdisiplinen 1987-1989. Utnevnt til sekretær for Peterskirkens byggearbeider i 1989 og for Den stående kommisjon for omsorgen for Den Hellige Stols historiske og kunstneriske monumenter. Utnevnt til delegat for Peterskirkens byggearbeider og til titularbiskop av Labico den 17. november 2001.

av Webmaster publisert 19.11.2001, sist endret 19.11.2001 - 19:07