LAW Bernard Francis (1931–2017)

Kardinalprest. Erkeprest emeritus av Santa Maria Maggiore (2004–11). Tidligere erkebiskop av Boston (1984-2002)

Født: Bernard Francis Law ble født onsdag den 4. november 1931 i Torreón i Mexico som sønn av en oberst i det amerikanske flyvåpenet. Han fikk sin utdannelse ved Harvard University i Cambridge i USA, og etter eksamen der innså han sitt prestekall. Han reiste da tvers over hele USA og begynte på seminaret St. Joseph i St. Benedict i Los Angeles i California. I 1955 flyttet han til Det pavelige kollegiet Josephinum i Worthington i Columbus i Ohio.

Prest: Han ble presteviet den 21. mai 1961 i Mississippi og inkardinert i bispedømmet Natchez-Jackson (fra 1977 Jackson). Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Natchez-Jackson samtidig som han var direktør for bispedømmets avis (1961-66) og sjefsdirektør for den amerikanske bispekonferansens (NCCB) komité for økumeniske og interreligiøse anliggender (1968-71). Han ble utnevnt til monsignore den 5. desember 1968.

Biskop: Han ble den 22. oktober 1973 utnevnt til biskop av Springfield-Cape Girardeau i det sørlige Missouri av den salige pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 5. desember 1973 av Joseph Bernard Brunini, biskop av Natchez-Jackson. I 1975 inviterte han i samarbeid med kongregasjonen Misjonsoblater av Den uplettede Jomfru Maria (Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae - OMI) alle de 166 medlemmene av den vietnamesiske Congregation of the Mother Co-Redemptrix til å etablere et amerikansk sentralseminar i Our Lady of the Ozarks i Carthage i Missouri etter å ha blitt utvist fra Vietnam. I 1977 presteviet biskop Law de første tolv seminaristene.

Han ble den 11. januar 1984 utnevnt til erkebiskop av Boston av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og innsatt i sitt embete den 23. mars 1984. Han etterfulgte kardinal Humberto Medeiros.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinalprest av Santa Susanna av pave Johannes Paul II. Han ble den fjerde erkebiskop av Boston som er blitt kardinal. Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Det pavelige rådet for kulturen. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 6. mars 2000.

Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 og bispesynoden for Amerika høsten 1997. Han var pavens spesialutsending til den Eukaristiske kongress for land i Karibien i Port of Spain i Trinidad & Tobago i april 1997 og til den peruanske nasjonale Eukaristiske kongress i Lima høsten 2000.

Kardinal Law ble regnet som USAs mektigste katolske leder. Men så ble han viklet inn i den største pedofiliskandalen som hittil har rammet Kirken i USA. Den startet med at avisen The Boston Globe rullet opp historien til den tidligere katolske presten John Geoghan, som ble dømt for å ha misbrukt en rekke barn seksuelt over en 30-årsperiode. Det viste seg at kardinal Law allerede på 1980-tallet ble kjent med Geoghans pedofili. Allikevel ble presten tildelt det ene nye sognet etter det andre.

Kardinalen beklaget til slutt offentlig sine handlinger, som han selv kalte for «tragiske feil». I Boston vokste kravet om at erkebiskopen måtte gå av, noe han avviste: «Man avsetter ikke en erkebiskop som om han skulle være en politiker eller en næringslivsleder». Men til slutt ble presset for sterkt, og etter et møte med paven innleverte han sin avskjedssøknad. Han ble innvilget avskjed som erkebiskop av Boston den 13. desember 2002, 71 år gammel.

Før skandalen som felte ham, var Law en av de mest profilerte biskopene i USA. Etter sin avgang trakk han seg tilbake til et kloster for Sisters of Mercy i Alma i Clinton i Maryland, hvor han ble residerende kapellan. Men han beholdt sine verv i kongregasjoner og råd i kurien, og han oppholdt seg stadig i Roma. Sentrum for hans aktiviteter var menigheten for amerikanske katolikker i Roma i kirken Santa Susanna.

Atten måneder etter sin avgang ble han den 27. mai 2004 kalt til Roma av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) og utnevnt til erkeprest av Santa Maria Maggiore. Samtidig innvilget paven avskjedssøknaden til den gamle erkepresten, den 82-årige kardinal Carlo Furno, tidligere nuntius i Italia. Dermed fikk Law en ærefull, men kirkepolitisk lite betydningsfull oppgave i Roma. Tittelen erkeprest gis gjerne til pensjonerte kardinaler, medfører administrative funksjoner i en basilika og forsetet ved liturgiske feiringer. Utnevnelsen av Law ble likevel møtt med en viss kritikk og sett som et tegn på at Kirken var halvhjertet i sin avstandstaking fra misbruksskandalene. Law deltok i det konklavet som valgte pave Benedikt XVI i april 2005.

Kardinal Law fylte åtti år den 4. november 2011 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg. Samtidig opphørte automatisk hans medlemskap i flere Vatikanske nøkkel-dikasterier («departementer»), det mest betydningsfulle var hans lange tjeneste i Bispekongregasjonen. Men selv om en prelats medlemskap i Den romerske kurien automatisk opphører ved fylte åtti år, gjelder ikke samme regel for erkeprestene i basilikaene, og Laws avgang har faktisk kommet flere år tidligere enn andre nylige kardinal-erkeprester, både i Maria Maggiore og andre steder. Laws avskjedssøknad ble innvilget bare to uker etter hans åttiårsdag. Erkeprest emeritus Law måtte flytte ut av erkeprestens suite i tilbygget til selve basilikaen, hvor han hadde bodd siden 2004, siden den nye innehaveren av embetet skulle flytte inn, og han måtte begynne å lete etter en ny romersk base.

Død: Kardinal Law døde natten mellom 19. og 20. desember 2017 i Roma etter lengre tids kreftsykdom. Han begraves i Santa Maria Maggiore.

Kilder: Boberski, Miranda, Kathpress, Zenit, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, Aftenposten 18.2.2002, Kathpress 20.12.2017 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. april 2005 - Oppdatert: 20. desember 2017

av Webmaster publisert 18.04.2005, sist endret 20.12.2017 - 16:59