LOJUDICE Augusto Paolo (1964- )

Kardinalprest, erkebiskop av Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino i Toscana i Italia

Født: Augusto Paolo Lojudice ble født den 1. juli 1964 i Roma i Italia. Han tok sitt gymnasdiplom i 1983 ved Liceo San Benedetto da Norcia. Deretter begynte han sin formasjon ved Pontificio Seminario Maggiore i Roma og studerte filosofi og teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana fra 1983 til 1988 og tok et lisensiat i teologi. Han ble diakonviet den 29. oktober 1988 i Lateranbasilikaen av kardinal Ugo Poletti, kardinalvikar av Roma.

Prest: Han ble presteviet den 6. mai 1989 av kardinal Ugo Poletti. Deretter utførte han pastoral tjeneste i Romas mer belastede områder, ignorert av kommunale tjenester, med en fattigere befolkning og høyere forbrytelsesrater. Han var kapellan (sognevikar, assisterende sogneprest) i sognet Santa Maria del Buon Consiglio i tre år, og deretter i San Vigilio i Roma fra 1992 til 1997.

Han var sogneprest i sognet Santa Maria Madre del Redentore fra 2005 til 2013. Han var også spiritual ved det pavelige presteseminaret i Roma fra 2005 til 2014. Han ledet sognet San Luca al Prenestino fra 2014 til 2015. I sitt arbeid fikk han fra 2006 erfaring med leveforholdene blant migranter, og han tok med seminarister til deres leirer, som ble drevet av byrådet. Deretter ledet an undersøkelser som avslørte den økonomiske utroskapen med midler som var ment å forbedre leveforholdene i leirene. Han avviste senere merkelappen «gateprest», og understreket at det dreide seg om å være prest, og at det er nok.

Biskop: Den 6. mars 2015 ble han utnevnt av pave Frans til hjelpebiskop i Roma og titularbiskop av Alba Maritima. Samme dag ble han utnevnt til generalvikar for Ostia. Han ble bispeviet i Laterankirken, Romas katedral, den 23. mai 2015 av kardinal Agostino Vallini, kardinalvikar av Roma, assistert av biskopene Romano Rossi av Civita Castellana og Paolino Schiavon, hjelpebiskop i Roma. Han valgte som motto: Mihi Fecistis, hentet fra Matt 25,40: Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis («Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg»). Som hjelpebiskop var han ansvarlig for den sørlige delen av byen Roma og dens utkant, samt for Ostia ved kysten.

Han ble den 6. mai 2019 utnevnt av pave Frans til erkebiskop av Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino i Toscana. Han ble installert der den 16. juni, og den 29. juni mottok han det erkebiskoppelige palliet. Innen den italienske bispekonferansen er han sekretær for Kommisjonen for migrasjon.

Kardinal: Den 25. oktober 2020 annonserte pave Frans at han ville kreere nye kardinaler den 28. november, og erkebiskop Lojudice sto på listen over de nye kardinalene. Ingen erkebiskop av Siena har blitt kardinal siden 1801. I konsistoriet kreerte pave Frans ham til kardinalprest av Santa Maria del Buon Consiglio, sognet hvor han begynte sin prestetjeneste.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. desember 2020

av Per Einar Odden publisert 14.12.2020, sist endret 14.12.2020 - 17:37