LONGLEY Bernard (1955- )

Erkebiskop av Birmingham i England (2009- )

Født: Bernard Longley ble født den 5. april 1955 i Manchester i England. Han fikk sin første utdannelse på Xaverian College i Rusholme. Han gikk først på Royal Northern College of Music i Manchester før han studerte engelsk litteratur ved New College i Oxford. Deretter studerte han filosofi og teologi ved St John's Seminary i Wonersh.

Prest: Han ble presteviet den 12. desember 1981 i St John's Seminary i Wonersh for bispedømmet Arundel and Brighton (A&B) av bispedømmets daværende biskop, senere kardinal Cormac Murphy-O'Connor. Hans første prestestilling var som kapellan ved St Joseph's i Epsom og kapellan for psykiatriske sykehus. Deretter studerte han videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og tok doktorgraden i dogmatikk.

Etter sin retur til England virket han som professor i dogmatisk teologi ved seminaret i Wonersh (1987-96). I 1991 ble han utnevnt til formann i Surrey for bispedømmets kommisjon for kristen enhet, og i 1996 ble han utnevnt til nasjonal økumenisk ansvarlig ved den katolske bispekonferansen for England og Wales. I 1999 ble han valgt til moderator for «Churches Together in Britain and Ireland». Mellom 2001 og 2003 var han assisterende generalsekretær for bispekonferansen med ansvar for spørsmål om økumenikk og interreligiøs dialog.

Biskop: Den 4. januar 2003 ble han utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Westminster og titularbiskop av Zarna. Han ble bispeviet den 24. januar 2003 i Westminster Cathedral i London av kardinal Cormac Murphy-O'Connor, assistert av biskopene Arthur Roche, koadjutorbiskop av Leeds, og Kieran Thomas Conry av Arundel and Brighton. I Westminster var han formann for pastoralrådet og hadde det pastorale ansvaret for dekanatene (deaneries) Camden, Hackney, Islington, Marylebone, Tower Hamlets og Westminster.

Han ble den 1. oktober 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Birmingham. Han overtok erkebispesetet i Birmingham etter Vincent Nichols, som den 3. april 2009 ble utnevnt til ny erkebiskop av Westminster da kardinal Cormac Murphy-O'Connor gikk av etter oppnådd pensjonsalder. Han ble innsatt i sitt embete i St Chad's Cathedral I Birmingham den 8. desember 2009. Som lokal ordinarius hadde han gleden av å ønske paven velkommen til Birmingham og til saligkåringen av John Henry Newman søndag den 19. september 2010 i Cofton Park i Rednal i Worcestershire.

av Webmaster publisert 24.11.2010, sist endret 12.11.2019 - 00:20