LOZANO BARRAGÁN Javier (1933–2022)

LOZANO BARRAGÁN JavierKardinalprest, den romerske kurie. President emeritus for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere (1997–2009).

Født: Javier Lozano Barragán ble født torsdag den 26. januar 1933 i Toluca i Mexico. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Zamora og på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i filosofi og doktorgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 30. oktober 1955 i Roma. Deretter utførte han pastoral tjeneste i bispedømmet Zamora, var professor og studieprefekt ved bispedømmets seminar og hadde ansvaret for den permanente formasjonen av bispedømmets presteskap. Han var president for Det meksikanske teologiske selskap fra 1973 til 1975, direktør for Instituttet for pastoralteologi i Den latinamerikanske bispekonferansen (CELAM) i Medellín i Colombia fra 1977 til 1979 og medlem av CELAMs gruppe for teologisk refleksjon. Han deltok på CELAMs tredje generalkonferanse i Puebla i Mexico våren 1979 som ekspert.

Biskop: Han ble den 5. juni 1979 utnevnt til titularbiskop av Tinisia di Numidia og hjelpebiskop av Mexico By. Han ble bispeviet den 15. august 1979 i basilikaen for Vår Frue av Guadalupe i Mexico av kardinal Ernesto Corripio Ahumado, erkebiskop av Mexico By. Han ble den 28. oktober 1984 utnevnt til biskop av Zacatecas. Han deltok på CELAMs fjerde generalkonferanse i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992 og på den niende ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 1994.

Han ble den 31. oktober 1996 utnevnt til president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere. Den 7. januar 1997 gikk han av som biskop av Zacatecas og fikk tittelen erkebiskop ad personam. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997, bispesynoden for Asia våren 1998, den andre bispesynoden for Europa i oktober 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han var pavens spesialutsending til den tiende Verdensdagen for syke den 11. februar 2002 i Vailankanni i India.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Michele Arcangelo. Han snakker flytende engelsk og er en gammel venn av den amerikanske kardinalen James Francis Stafford. De møttes som studenter på Gregoriana. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Bispekongregasjonen, til Kongregasjonen for Folkenes evangelisering og konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han var pavens spesialutsending til feiringen av den tolvte Verdensdagen for syke i Lourdes den 11. februar 2004 og til den trettende Verdensdagen i Yaoundé i Kamerun den 11. februar 2005. Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte bispekonferansen i Vatikanet i oktober 2005. Han var pavens spesialutsending til feiringen av den fjortende Verdensdagen for syke i Adelaide i Australia den 11. februar 2006 og til den femtende Verdensdagen i Seoul i Sør-Korea den 11. februar 2007. Han deltok på den femte generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene (CELAM) i mai 2007 i Aparecida i Brasil. Han deltok på den tolvte bispekonferansen i Vatikanet i oktober 2008.

Den 18. april 2009 aksepterte pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad som president for Rådet for helsearbeidersjelesorgen etter oppnådd pensjonsalder, 76 år gammel. Samtidig utnevnte paven biskop Zygmunt Zimowski av Radom i Polen (60) til ny president og ga ham personlig tittel som erkebiskop. Zimowski var en tidligere medarbeider av daværende kardinal Joseph Ratzinger i Troslærekongregasjonen og hadde vært biskop av Radom siden 2002.

Den 12. juni 2013 ble han forfremmet til kardinalprest etter ti år som kardinaldiakon og mottok titularkirken Santa Dorotea.

Død: Han døde 20. april 2022.

Kilder: Salvador Miranda, NCR, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 20.04.2009, sist endret 19.08.2022 - 16:22