MACHADO Felix Anthony


Msgr., den romerske kurie - f. i Karadi (bispedømmet Vasai), India, den 6. juni 1948. Teologiske studier i Bombay (Seminary of St. Pius X, Goragaon) og ved det katolske universitet i Lyon, senere ved "Maryknoll School of Theology" og "Fordham University" i New York, Ph.D. med spesialisering i hinduismen. Kapellan ved "Hofstra University" i New York fra 1980 til 1984. Underviste så i dogmatikk ved presteseminaret i Bombay til 1993. Tilknyttet Den romerske kurie fra 1993, i Det pavelige råd for den interreligiøse dialog, der han fikk ansvar for anliggender vedrørende Asia. Utnevnt til undersekretær for samme pavelige råd den 6. oktober 1999.

av Webmaster publisert 06.10.1999, sist endret 06.10.1999 - 23:39