MACHARSKI Franciszek (1927–2016)

MACHARSKI FranciszekKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Kraków (1979–2005).

Født: Franciszek Macharski ble født fredag den 20. mai 1927 i Kraków i Polen, syv år og to dager etter pave Johannes Paul II. Under den tyske okkupasjonen av Polen var han arbeider. Etter frigjøringen begynte han på erkebispedømmets presteseminar i Kraków samtidig som han studerte teologi ved Det jagellonske katolske universitetet i Kraków.

Prest: Han ble presteviet den 2. april 1950 i Kraków av kardinal Adam Stefan Sapieha, erkebiskop av Kraków. Deretter utførte han i seks år pastoralt arbeid i erkebispedømmet Kraków som sogneprest i Kozy nær Bielsko-Biala. I 1956 ble han sendt for videre studier ved universitetet i Fribourg i Sveits, hvor han i 1960 tok doktorgraden i pastoralteologi. Deretter vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han ble åndelig veileder ved presteseminaret i Kraków og underviste i pastoralteologi ved Det pavelige teologiske fakultetet på universitetet.

I 1970 ble han utnevnt til rektor for seminaret av kardinal Karol Wojtyla, erkebiskop av Kraków. Han deltok ved den andre ordinære bispesynoden høsten 1971 som presteauditor. I 1977 ble han utnevnt til kannik av erkedomkapitlet ved katedralen Wawel i Kraków av erkebiskop Wojtyla. Han var sekretær for flere viktige komiteer i den polske bispekonferansen, og han arbeidet senere i Statssekretariatet og en rekke andre avdelinger av kurien i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 29. desember 1978 utnevnt til erkebiskop av Kraków av sin forgjenger i dette setet, Karol Wojtyla, som nå var blitt pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 6. januar 1979 i Peterskirken av pave Johannes Paul II i nærvær av mange kardinaler og biskoper og utallige pilegrimer, mange av dem kommet fra Kraków for anledningen.

Kardinal: Han ble den 30. juni 1979 kreert til kardinalprest av San Giovanni a Porta Latina av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kardinal- og bisperådet i Statssekretariatets annen seksjon, Bispekongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide).

Han deltok ved det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet høsten 1979, den femte ordinære bispesynoden høsten 1980 og den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983. Han var pavelig legat til den 17. internasjonale marianske kongress og den tiende mariologiske kongress i Kevelaer i Tyskland i september 1987. Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987, den første bispesynoden for Europa høsten 1991 og den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 som presidentdelegat. Han var pavens spesialutsending til den slovakiske nasjonale Eukaristiske kongress i Bratislava i september 2000.

Han gikk den 3. juni 2005 av som erkebiskop av Kraków, 78 år gammel, og ble etterfulgt av pave Johannes Paul IIs mangeårige privatsekretær Stanislaw Dziwisz (kardinal fra 2006). Han nådde aldersgrensen på 80 år den 20. mai 2007 og mistet dermed retten til å delta i pavevalg.

Død: Han døde tirsdag den 2. august 2016, 89 år gammel.

av Webmaster publisert 06.06.2007, sist endret 03.08.2016 - 12:37