MAHONY Roger Michael

Roger Michael MahonyKardinalprest. Erkebiskop av Los Angeles (1985–2011).

Født: Roger Michael Mahony ble født torsdag den 27. februar 1936 i Hollywood i erkebispedømmet Los Angeles i USA. Han fikk sin utdannelse på St. Charles Grammar Schoolnord for Hollywood. I 1950 begynte han som 14-åring på det forberedende seminaret Los Angeles College i Los Angeles. I 1954 var han en av de første studentene på seminaret Our Lady of Angels i Mission Hill. Etter å ha fullført filosofistudiene på seminaret St. John's i Camarillo, begynte han å studere teologi samme sted.

Prest: Han ble presteviet den 1. mai 1962 i Fresno av biskop Aloysius J. Willinger CSsR, 26 år gammel, og ble inkardinert i bispedømmet Monterey-Fresno. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Monterey-Fresno ved katedralen St. John i Fresno. Samme høst ba biskop Willinger ham om å studere videre ved The Catholic University of America i Washington DC, hvor han tok doktorgraden i sosialarbeid ved National Catholic School of Social Services.

Han vendte tilbake til vestkysten i 1964 og ble bispedømmets direktør for katolsk veldedighet og sosiale tjenester (1964–70). I 1964 ble han også administrator og senere sogneprest for sognet St. Genevieve i Fresno. Blant hans mange verv var administrerende direktør for The Catholic Welfare Bureau og The Infant of Prague Adoption Service og kapellan for bispedømmets St. Vincent de Paul-selskap. Han fant også tid til å undervise på Coalinga College i Fresno og ved det statlige universitetet i Fresno.

Han var svært opptatt av det voksende spanske samfunnet, og han ble medlem av administrasjonsrådet for bispekomiteen for spansktalende. Dette var han med på å grunnlegge en adhockomité for gårdsarbeidere, som offisielt ble sanksjonert av den amerikanske bispekonferansen, og han ble komiteens sekretær. Han arbeidet i nær kontakt med aktivisten Cesar Chavez for arbeidernes menneskelige rettigheter. Dette gjorde at han i 1967 ble valgt til "Young Man of the Year" av Fresno Junior Chamber of Commerce.

I 1967 ble han utnevnt til monsignore. Han var bispedømmets kansellist (1970-80), bispedømmets konsultor og sogneprest av St. John's Cathedral (1973–75).

Biskop: Han ble den 7. januar 1975 utnevnt til titularbiskop av Tamascani og hjelpebiskop av Fresno av pave Paul VI (1963–78). Han ble konsekrert den 19. mars 1975 i Fresno av Hugh A. Donohoe, biskop av Fresno. Han ble den 15. februar 1980 utnevnt til biskop av Stockton av pave Johannes Paul II etter biskop Merlin J, Guilfoyle, som ble pensjonist. Han ble innsatt i embetet den 25. april 1980.

Han ble den 16. juli 1985 utnevnt til metropolitterkebiskop av Los Angeles etter kardinal Timothy Manning, som hadde ledet det enorme erkebispedømmet siden 1970. Han ble innsatt i embetet som den fjerde erkebiskop av Los Angeles i katedralen Our Lady of the Angels den 5. september 1985. I 1986 delte han erkebispedømmet i fem pastorale regioner (Our Lady of the Angels, San Pedro, Santa Barbara, San Fernando og San Gabriel). Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av Santi Quattro Coronati av pave Johannes Paul II. Han er den tredje erkebiskopen av Los Angeles som har blitt kardinal, og den første innfødte «Angeleno». Han ble medlem av Det pavelige rådet for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax), Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han ble den 15. juli 1991 medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer.

I 1995 kunngjorde han planene om å bygge katedralen Our Lady of the Angels for å erstatte den tidligere katedralen St. Vibiana's som ble skadet i et stort jordskjelv. Grunnsteinen til den nye katedralen, som er tegnet av den internasjonalt berømte arkitekten Jose Rafael Moneo fra Madrid i Spania, ble lagt ned i 1997. Katedralen ble vigslet i september 2002.

Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 som presidentdelegat. 

Kardinal Mahony var fast bestemt på å trekke seg tilbake på sin 75-årsdag, så lenge i forveien ba han pave Benedikt om å utnevne en koadjutor-erkebiskop som automatisk kunne overta når han selv gikk av, for å sikre en ordnet overgang. I april 2010 utnevnte pave Benedikt XVI den da 58-årige biskop Jose Horacio Gomez av San Antonio i Texas til koadjutorerkebiskop. Den 27. februar 2011 fylte Mahony 75 år, og den 1. mars innvilget paven hans avskjedssøknad. Samtidig overtok Jose Horacio Gomez som ny erkebiskop. Han er født i Mexico og tilhører personalprelaturet Opus Dei.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 27. februar 2016 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, la-archdiocese.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 27.02.2016 - 00:01