MAIDA Adam Joseph (1990 - )


MAIDA Adam JosephKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Detroit (1990-2009).

Født: Adam Joseph Maida ble født tirsdag den 18. mars 1930 i East Vandergrift i bispedømmet Greensburg i staten Pennsylvania i USA. Foreldrene Adam Maida og Sophia Cieslak var polsk-amerikanere - faren var født i Polen, mens moren var født i USA - og han var den eldste av tre brødre. Hans bror Thaddeus er også prest i sognet Saint Theresa of Avila i bispedømmet Pittsburgh.

Han fikk sin utdannelse på offentlige skoler i East Vandergrift og på Scott Township High School i to år. Deretter fortsatte han på St. Mary's High School i Orchard Lake i Michigan, hvor han tok eksamen i 1948. Deretter begynte han på seminaret St. Mary's College i Orchard Lake. I 1950 flyttet han over til seminaret St. Vincent's College i Latrobe i Pennsylvania, hvor han i 1952 tok bachelor-graden . i filosofi (B.A.). Deretter studerte han teologi ved St. Mary's University i Baltimore i Maryland, hvor han i 1956 tok lisensiatgraden i teologi (S.T.L.).

Prest: Han ble presteviet den 26. mai 1956 i St. Paul's Cathedral i Pittsburgh av daværende biskop John Dearden av Pittsburgh, som senere ble kardinal og erkebiskop av Detroit. Deretter dro han til Roma for videre studier ved Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok lisensiatgraden i kirkerett (J.C.L.). I 1960 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Pittsburgh. Han gjennomførte også videre studier ved Duquesne University i Pittsburgh, hvor han i 1964 tok doktorgraden i sivilrett (J.D.). Som jurist er han kvalifisert til å føre saker i staten Pennsylvania og ved amerikansk høyesterett.

Han var assisterende kansellist, visekansellist og kansellist i bispedømmet og arbeidet i detss tribunal. Han underviste samtidig ved La Roche College som assisterende professor i teologi, var kapellan for St. Thomas More's Society og underviste ved Duquesne University (1971-83).

Biskop: Han ble den 7. november 1983 utnevnt til den niende biskop av Green Bay i det nordre Wisconsin av pave Johannes Paul II etter biskop Aloysius J. Wycislo, som ble pensjonert. Han ble konsekrert den 25. januar 1984 i Green Bay av Pio Laghi, titularerkebiskop av Mauriana og apostolisk delegat til USA. Hans kunnskaper i sivil- og kirkerett gjorde at han også ble utnevnt til en rekke pavelige kommisjoner vedrørende kirkerettslige spørsmål, og han ble medlem av en rekke amerikanske kirkelige komiteer og organisasjoner som arbeidet med kirkerettssaker.

Han ble den 28. april 1990 utnevnt til erkebiskop av Detroit etter kardinal Edmund Szoka, som var kalt til kurien i Vatikanet, og han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 12. juni 1990.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Ss. Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Det pavelige rådet for pastoral omsorg for migranter og reisende. Han var pavens legat til den 19. internasjonale marianske kongress i Czestochowa i Polen i august 1996. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997 og den andre bispesynoden for Europa høsten 1999.

Den 14. juli 2000 ble han utnevnt til superior for misjonen sui iuris Cayman Islands, som ble skilt ut fra erkebispedømmet Kingston på Jamaica

Som erkebiskop av Detroit var kardinal Maida sentral i grunnleggelsen av The Cornerstone Schools, The Religious Leaders Forum, Partners in Service, St. John Center for Youth and Family, Project Life og The Pope John Paul II Cultural Center i Washington DC. Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Den 5. januar 2009 innvilget paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner. Han var da nesten 79 år gammel og for lengst passert den offisielle aldersgrensen på åtti år. Ny erkebiskop ble biskop Allen Henry Vigneron av Oakland (f. 1948). Kardinalen fungerte som apostolisk administrator av Detroit til den 28. januar 2009, da hans etterfølger ble installert.

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på 80 år den 18. mars 2010 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg.

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 12.10.2010 - 22:58