MARCHESI Mario


Tidligere undersekretær i Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster.

Msgr., den romerske kurie. Født i Antegnate (bispedømmet Bergamo) i Italia den 30. juni 1938. Presteviet for bispedømmet Cremona den 24. juni 1967. Lisensiat i dogmatikk fra Gregoriana og doktorgrad i kirkerett fra samme pavelige universitet i Roma. Viserektor og dosent ved seminaret i Cremona 1971-1979. Sekretær til biskopen av Cremona 1979-1981. Dosent i kirkerett ved seminaret 1972-1987. Sogneprest i Cremona, og dommer ved det lombardiske regionaltribunal 1982-1987. Direktør for den italienske bispekonferanses kontor for kirkerettslige problemer 1987, og samtidig dosent i kirkerett ved kongregasjonen "Kristi Legionærers" presteseminar.

Trådte i Vatikanets tjeneste i 1993, først som "minutante" i Kongegasjonen for Kleresiet, og i 1996 som byråsjef i samme kongregasjons juridisk-administrative avdeling. Utnevnt til undersekretær for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster den 30. oktober 1999. Fratrådte tidlig 2003.

av Webmaster publisert 01.03.2003, sist endret 01.03.2003 - 12:45