MARINI Piero (1942- )


MARINI Piero (1942- ) Erkebiskop, den romerske kurie. President for Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser (2007-), tidligere pavelig seremonimester (1987-2007)

Født: Piero Marini ble født den 13. januar 1942 i Valverde i provinsen Pavia og bispedømmet Piacenza-Bobbio i regionen Lombardia i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 27. juni 1965, 23 år gammel. Han har en doktorgrad i liturgi fra det pavelige liturgiinstituttet Sant'Anselmo, som drives av benediktinerne. Marini har tilbrakt hele sin prestetjeneste i Vatikanet, bortsett fra de første tre månedene. Han begynte i 1965 som funksjonær på kontoret som hadde fått ansvaret for å implementere de liturgiske endringene som Andre Vatikankonsil (1962-65) hadde bedt om.

I 1975 begynte Marini som personlig sekretær for erkebiskop Annibale Bugnini, den kontroversielle drivende kraft bak liturgireformen etter konsilet, som ble kronet med pave Paul VIs (1963-78) nye missale av 1970 (Novus Ordo) (i bruk fra første søndag i advent 1969).

Piero Marini ble den 17. februar 1987 utnevnt til pavelig seremonimester etter John Magee av pave Johannes Paul II (1978-2005). Den offisielle tittelen er seremonimester for pavens liturgiske feiringer (maestro delle cerimonie pontifice). Dette embetet hadde han i tyve år til 2007.

Biskop: Han ble den 14. februar 1998 også utnevnt til president for Kontoret for pavens liturgiske feiringer, og til titularbiskop av Martirano. Han ble bispeviet den 19. mars 1998 i Peterskirken av pave Johannes Paul II. Medkonsekratorer var kardinalene Angelo Sodano, statssekretær, og Franciszek Macharski, erkebiskop av Kraków. Han ble den 29. september 2003 utnevnt til titularerkebiskop av Martirano. Utnevnelsen til biskop, bispevigselen og forfremmelsen til erkebiskop skjedde alltid sammen med pavens privatsekretær (nå kardinal) Stanislaw Dziwisz og prefekt for Det pavelige hus, James Michael Harvey.

Marinis høye profil som pavelig seremonimester og hans åpenhet overfor bruk av lokal musikk, instrumenter, språk og dans ved pavelige messer, førte til mye kritikk, og enkelte spekulerte i at han ville bli en av de første kuriemedarbeiderne som pave Benedikt XVI ville bytte ut. I stedet hadde han ansvaret for den nye pavens offentlige liturgier i mer enn to år. Mange av hans endringer i de store pavemessene var tilpasset kravene fra fjernsynsproduksjonene.

Vatikan-«ekspertene» (vaticanisti) mener å kunne fortelle at Marini ble tilbudt et italiensk erkebispedømme, men at han avslo og foretrakk heller å fortsette å arbeide i den romerske kurien. Det gikk rykter om at han var innlagt på sykehus med hjerteproblemer sent i mars 2006, men det kom aldri noen offisiell erklæring om dette.

Den 1. oktober 2007 gikk Marini av som pavelig seremonimester og ble erstattet av Msgr Guido Marini – ikke en slektning. Samtidig ble han utnevnt til president for Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser etter kardinal Jozef Tomko. Det forventes at erkebiskop Marini vil kreeres til kardinal i et kommende konsistorium.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Catholic News Service - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden -

av Webmaster publisert 29.03.2008, sist endret 22.09.2014 - 16:33