MARINI Guido (1965- )

null

Monsignore, den romerske kurie. Pavelig seremonimester (2007-)

Født: Guido Marini ble født den 31. januar 1965 i Genova i regionen Liguria i Nord-Italia. Etter klassisk eksamen artium (diploma di maturità classica) studerte han katolsk teologi ved det erkebiskoppelige seminaret i Genova, hvor han tok bachelor-graden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 4. februar 1989, 24 år gammel. Deretter tok han doktorgrader i sivil- og kirkerett (utroque iure) ved Det pavelige Lateran-universitetet i Roma. I 2007 tok han en bachelor-grad i kommunikasjonspsykologi ved Det pavelige salesianske universitetet i Roma.

Fra 1988 til 2003 var han personlig sekretær for tre kardinalerkebiskoper av Genova: Giovanni Canestri (1988-95), Dionigi Tettamanzi (1995-2002) og Tarcisio Bertone SDB (2002-03). Under kardinalene Tettamanzi og Bertone samt under erkebiskop (nå kardinal) Angelo Bagnasco (2006- ) var han også seremonimester og redaktør for de liturgiske bøker. Han grunnla også Collegium Laurentianum, en forening for frivillige til katedralens ordens- og besøkstjeneste. Fra 2003 til 2005 var han direktør for avdelingen for utdannelse og skoler i den erkebiskoppelige kurie med hovedvekt på katolsk religionsundervisning. Fra 1996 til 2001 var han valgt medlem av bispedømmets presteråd. Etter at han i 2005 ble utnevnt til kansler for kurien, ble han medlem av presterådet i kraft av sitt embete, og gjennom embetet som sekretær var han også medlem av det biskoppelige råd.

Fra 1992 underviste han i kirkerett ved det norditalienske fakultetet for teologi (Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale), avdeling Genova, og ved høyskolen for religionsvitenskap (Istituto Superiore di Scienze Religiose), hvor han også ga seminarer i kirkelig embetsteologi. I 2002 ble han utnevnt til domkannik ved katedralen San Lorenzo, og fra 2003 til 2007 var han kapitlets dekanus. Fra 2004 til 2007 var han også åndelig veileder (spiritual) ved det erkebiskoppelige seminaret i Genova.

Den 1. oktober 2007 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny seremonimester for pavens liturgiske feiringer (maestro delle cerimonie pontifice) etter erkebiskop Piero Marini – ikke en slektning – som hadde hatt embetet i tyve år (1987-2007). Han ble samtidig utnevnt til pavelig æresprelat (Prelato d'onore di Sua Santità) med tittelen Monsignore. Den første pavelige liturgi han hadde ansvaret for, var bønnen for avdøde paver i krypten i Peterskirken den 2. november 2007.

Han ble stadfestet i sitt embete av pave Frans den 12. april 2014.

Kilder: de.wikipedia.org, it.wikipedia.org, en.wikipedia.org, zenit.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. mars 2008

av Webmaster publisert 29.03.2008, sist endret 13.04.2014 - 17:21