Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

MARTINEZ CONTRERAS Víctor Hugo

Erkebiskop av Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán (Guatemala). Født i San Felipe (erkebispedømmet Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán) i Guatemala den 29. mars 1930. Presteviet den 8. desember 1956. Utnevnt til titularbiskop den 30. november 1970, og bispeviet den 10. januar 1971. Utnevnt til biskop av Huehuetenango den 11. september 1975. Utnevnt til biskop av Quetzaltenango den 5. april 1987. Da sistnevnte bispedømme ble omgjort til erkebispedømmet Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán den 13. februar 1996, ble han utnevnt til erkebiskop.