MARTÍNEZ SISTACH Lluís (1937– )

MARTÍNEZ SISTACH Lluís (1937 - )Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Barcelona i Catalonia i Spania (2004–15)

Født: Lluís Martínez Sistach ble født den 29. april 1937 i Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han fikk sin utdannelse ved maristbrødrenes skole i Barcelona. I 1954 begynte han på presteseminaret i Barcelona.

Prest: Han ble presteviet den 17. september 1961 i sognekirken Santa Maria de Cornellá de Llobregat av erkebiskop Gregorio Modrego Casaus, biskop av Barcelona. Deretter fortsatte han i 1962 utdannelsen ved Det pavelige Lateran-universitetet i Roma, hvor han i 1967 tok doktorgraden in utroque iure, det vil si både kirkerett og sivil rett. Hans avhandling hadde tittelen El Derecho de asociación en la Iglesia.

Fra 1963 til 1967 var han assisterende sogneprest i menigheten San Pedro (katalansk: Sant Pere) i Gavá i Barcelona. Fra 1967 til 1973 var han notar ved Barcelonas kirkelige tribunal, og i 1969 ble han assistent for Movimento dei Laureati i Katolsk Aksjon. I 1970 ble han tilknyttet menigheten Nuestra Señora de Montserrat. I 1971 ble han dommer ved tribunalet og i 1973 viseofficial for tribunalet. Fra 1975 til 1987 var han professor i kirkerett ved Catalonias teologiske fakultet og Det høyere institutt for religionsvitenskap i Barcelona. I 1978 ble han utnevnt til biskoppelig sektorvikar før han fra 1979 til 1987 var generalvikar. I 1983 ble han valgt til president for den spanske foreningen for kanonister (kirkerettseksperter).

Biskop: Han ble den 6. november 1987 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Aliezira og hjelpebiskop i Barcelona. Han ble bispeviet den 27. desember 1987 i metropolittkatedralen i Barcelona av kardinal Narciso Jubany Arnau, erkebiskop av Barcelona (1971-90; d. 1996). Medkonsekratorer var Mario Tagliaferri, pavelig nuntius i Spania, og erkebiskop Ramón Torrella Cascante av Tarragona.

Han ble den 17. mai 1991 utnevnt til biskop av Tortosa og innsatt den 7. juli 1991. Den 20. februar 1997 ble han utnevnt til erkebiskop av Tarragona og innsatt den 13. april 1997. Han har siden 1999 vært medlem av Consell Social de la Llengua Catalana i Generalitat de Catalunya.

Han ble den 15. juni 2004 utnevnt til erkebiskop av Barcelona etter kardinal Ricardo María Carles Gordó (1990-2004) og innsatt den 18. juli 2004. Han ble den 8. juli 2006 utnevnt til medlem av Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. Den Apostoliske Signatur er den siste ankeinstans for ekteskapssaker og andre rettslige saker som faller under kirkeretten.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer ti på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er San Sebastiano alle Catacombe.

Den 6. november 2015 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 77 år gammel, og utnevnte Juan José Omella y Omella (71) til ny erkebiskop av Barcelona. Den 29. april 2017 fylte han åtti år og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 02.10.2017 - 16:15