MASSERDOTTI Gianfranco, M.C.C.I.


Biskop av Balsas, Brasil

Født i Brescia i Italia den 13. september 1941. Trådte inn i combonianerfedrenes kongregasjon, og ble presteutdannet i Gozzano og i Padova.

Presteviet den 26. mars 1966 i Brescia. Videreutdannelse i Trento, doktorgrad i sosialvitenskap. Også utdannet f.eks. i missiologi og i inkulturasjon. Ble sendt til det nordvestlige Brasil i 1974. Sogneprest for menigheten Nova Iorque (prelaturet Balsas) 1972-1974. Deretter generalvikar for prelaturet Balsas 1974-1979. Medlem av combonianernes generalråd 1979-1985. Tilknyttet combonianernes skolastikat i São Paulo 1986. Provinsialsuperior for combonianerne i Nordvest-Brasil 1987-1992. Eksekutivsekretær for COMINA 1988-1994. Koordinator ved Centro de Formação e Animação Missionária i Teresina fra 1995.

Utnevnt til koadjutorbiskop av Balsas den 22. november 1995, og bispeviet den 2. mars 1966 i Balsas av biskop Rino Carlesi M.C.C.I. Etterfulgte som biskop av Balsas den 15. april 1998.

President for CIMI (Conselho Indigenista Missionário, det katolske indianermisjonsråd i Brasil) fra 1999.

av Webmaster publisert 08.01.2004, sist endret 08.01.2004 - 16:47