MAYER Paul Augustin, O.S.B. (1911-2010)


Paul Augustin MayerKardinalprest. Tidl. prefekt for kongregasjonen for sakramentene og gudstjenesten (1985-1988).

Født: Paul Augustin Mayer ble født tirsdag den 23. mai 1911 i Altötting i bispedømmet Passau i Tyskland. Han sluttet seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti - OSB) i klosteret St. Mikael i Metten og avla sine monastiske løfter i 1931. Deretter studerte han filosofi ved universitetet i Salzburg og teologi ved det pavelige universitetet Sant' Anselmo i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 25. august 1935 i Roma. Deretter studerte han videre (1935-37) i Salzburg og Roma. Mellom 1937 og 1939 underviste han ved klosteret St. Mikael i Metten. Deretter underviste han mellom 1939 og 1966 ved det pavelige universitetet Sant' Anselmo i Roma, fra 1949 som rektor. Ved siden av utførte han hele tiden pastoralt arbeid i Roma. Han var apostolisk visitator til sveitsiske seminarer fra 1957 til 1959.

Han var sekretær for forberedelseskommisjonen (1960-62) til Det annet Vatikankonsil (1962-65) og sekretær for konsilkommisjonen og den postkonsiliære kommisjonen for katolske skoler og presteformasjonen. Han ble utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til kirkelig delegat for Focolare-bevegelsen i 1965. Han ble valgt til abbed for klosteret St. Mikael i Metten i 1966. Denne posten hadde han til han den 8. september 1971 ble utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for ordensfolk og medlemmer av sekularinstitutter.

Biskop: Han ble den 6. januar 1972 utnevnt til titularbiskop av Satriano med personlig tittel av erkebiskop, og han ble konsekrert den 13. februar 1972 i Vatikanet av pave Paul VI. Han ble utnevnt til pro-prefekt for Kongregasjonene for Sakramentene og for Gudstjenesten den 8. april 1984.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinaldiakon av Sant' Anselmo all' Aventino, og den 27. mai ble han utnevnt til prefekt for Kongregasjonene for Sakramentene og for Gudstjenesten. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1985 og den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987. Den 28. juni 1988 ble kongregasjonene slått sammen til Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, og den 1. juli 1988 gikk han av som prefekt, 77 år gammel.

Han ble utnevnt til president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei den 2. juli 1988. Han gikk av som president den 1. juli 1991. Han ble den 29. januar 1996 "forfremmet" til kardinalprest, men beholdt sin titularkirke, som ble midlertidig (pro hac vite) "oppgradert" til et sete for en kardinalprest.

Død: Han døde 30. april 2010, 98 år gammel.

av Webmaster publisert 01.05.2010, sist endret 01.05.2010 - 10:38