McMAHON Malcolm Patrick, O.P. (1949- )


nullErkebiskop av Liverpool i England (2014- )

Født: Malcolm Patrick McMahon ble født den 14. juni 1949 i London i England (erkebispedømmet Westminster) som den andre av tre brødre. Han fikk sin utdannelse på St Dominic’s Primary School og deretter på St Aloysius College i Highgate. Deretter studerte han maskinteknikk ved University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST). Etter sin eksamen arbeidet han for Daimler Motor Company i Coventry og deretter for London Transport.

I 1976 trådte Malcolm McMahon inn i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og påbegynte sitt novisiat og sine filosofistudier ved Blackfriars i Oxford før han avla ordensløftene i desember 1977. Han begynte på sine teologistudier ved Heythrop College i London i 1979.

Prest: Han ble presteviet den 26. juni 1982 av kardinal George Basil Hume OSB (1923-99), erkebiskop av Westminster (1976-99). Deretter fullførte han studiene ved Heythrop og Blackfriars, så ble han utnevnt til studentprest ved Leicester Polytechnic i 1984-1985. Fra 1985 var han kapellan i London inntil han i 1989 ble utnevnt til sogneprest i St Dominic's i Newcastle-upon-Tyne. Senere samme år ble han utnevnt til sogneprest i St Dominic's i Haverstock Hill i London. I 1992 valgte medlemmene av dominikanernes engelske provins p. Malcolm til prior provinsial, og de gjenvalgte ham i 1996. Tidlig i 2000 ble han utnevnt til prior ved Blackfriars i Oxford etter å ha fullført sin andre periode som provinsial.

Biskop: Han ble den 7. november 2000 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den niende biskop av Nottingham. Han ble bispeviet den 8. desember 2000 i katedralen St Barnabas av biskop James Joseph McGuinness (1925-2007), biskop emeritus av Nottingham (1974-2000), assistert av de to hjelpebiskopene i Westminster Victor Guazzelli (1920-2004) og Patrick O’Donoghue (f. 1934), senere biskop av Lancaster (2001-09). Hans bispemotto er Non nisi Te (None but You).

I den nasjonale bispekonferansen for England og Wales leder McMahon utdanningskommisjonen og Catholic Trust for England and Wales, som har ansvaret for de kirkelige finanser. Han er også president for den katolske fredsbevegelsen Pax Christi England. Hans navn ble nevnt i spekulasjonene om nye erkebiskoper etter kardinal Cormac Murphy-O'Connor av Westminster og Kevin McDonald av Southwark, det andre erkebispedømmet i London.

Han fikk ingen av disse stillingene, men den 21. mars 2014 ble han utnevnt av pave Frans til den niende erkebiskop av Liverpool i England, tradisjonelt nummer to i det engelske hierarkiet etter (kardinal)erkebiskopen av Westminster. Hans forgjenger i Liverpool, erkebiskop emeritus Patrick Kelly (1996-2013), fikk innvilget sin avskjedssøknad av pave Benedikt XVI (2005-13) den 27. februar 2013, dagen før paven selv trakk seg tilbake og ble pave emeritus. Han blir innsatt i sitt nye embete den 1. mai.

Kilder: en.wikipedia.org, peter-paul-lincoln.org.uk, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. desember 2003

av Webmaster publisert 29.12.2003, sist endret 21.03.2014 - 16:41