MEDINA ESTÉVEZ Jorge Arturo (1926–2021)

MEDINA ESTÉVEZ Jorge ArturoKardinalprest. Kurien, tidligere prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen (1998-2002).

Født: Jorge Arturo Medina Estévez ble født torsdag den 23. desember 1926 i Santiago de Chile. Han fikk sin utdannelse ved Liceo Alemán i Santiago og studerte deretter jus på Det pavelige katolske universitetet i Santiago. Der tok han også bachelor-grader i litteratur og i biologi. Deretter begynte han på presteseminaret i Santiago de Chile.

Prest: Han ble presteviet den 12. juni 1954, 27 år gammel, og i 1955 avsluttet han studiene med doktorgrader i teologi og kirkerett. Deretter underviste han ved presteseminaret i Santiago til 1965 og deretter til 1994 på det teologiske fakultet ved Det pavelige katolske universitetet i Santiago, hvor han også i flere år var dekanus. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som ekspert (peritus).

Han var deretter dommer i erkebispedømmets tribunal, pro-storkansler av det katolske universitetet i Santiago (1974-85) og pønitentiar-kannik i erkebispedømmets katedral i Santiago. Han var konsultor for flere organer i Vatikanet. Han var medlem av Den internasjonale teologiske kommisjon og kommisjonen som lagde utkast til Katekismen for Den katolske kirke.

Biskop: Han ble den 18. desember 1984 utnevnt til titularbiskop av Tibili og hjelpebiskop av Rancagua av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 6. januar 1985 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til apostolisk administrator av Rancagua i 1986, og den 25. november 1987 ble han biskop av Rancagua. I 1992 utnevnte paven ham til generalsekretær for den fjerde generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene i oktober 1002 i Santo Domingo i Den dominikanske republikk. I 1993 holdt han fasteretrettene i Vatikanet, og den 16. april 1993 ble han utnevnt til biskop av Valparaiso.

Den 21. juni 1996 ble han hentet til Vatikanet som pro-prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Han gikk samme dag av som biskop av Valparaiso. Han ble utnevnt til titularerkebiskop den 19. september 1996. I 1996 ble han tildelt et æresdoktorat (honoris causa) fra The Notre Dame University i Indiana i USA, og senere ble han Doctor Scientae et honoris causa ved Det pavelige katolske universitetet i Chile. Han ble også utnevnt til kapellan ad honorem for Malteserordenen. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av S. Saba av pave Johannes Paul II. Den 23. februar 1998 ble han utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen. Han ble medlem av Troslærekongregasjonen, Bispekongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Det pavelige rådet for familien, Det pavelige rådet for tolkning av lovtekster, Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og Den pavelige kommisjonen "Ecclesia Dei".

Han deltok på bispesynoden for Asia våren 1998, bispesynoden for Oseania høsten 1998 og den andre bispesynoden for Europa høsten 1999. Han var pavens spesialutsending til den meksikanske nasjonale Eukaristiske kongress i Mexico By i mai 2000 og til den 20. internasjonale mariologiske og marianske kongress i Roma i september 2000 og til åpningen av Plenumskonsilet i Venezuela i Caracas i november 2000. Han deltok på den tidende ordinære bispesynoden høsten 2001.

I løpet av hans embetsperiode kom instruksjonen Liturgiam authenticam, som forpliktet bispekonferansene over hele verden til å revidere sine oversettelser av Messeboken for å bringe den nærmest mulig opp til den latinske originalen. Målet var å fjerne «forfalskende tolkninger» og skape en global enhetlig profil i den katolske liturgien.

Han fratrådte som prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen den 1. oktober 2002, 75 år gammel, og ble etterfulgt av kardinal Francis Arinze. Den 24. februar 2005 ble han Kardinalprotodiakon, noe som ga ham en spektakulær rolle og tre minutters berømmelse den 19. april 2005. Det var nemlig han som kom med kunngjøringen som hele verden hadde ventet på: /Annuntio vobis gaudium magnum!/ («Jeg forkynner dere en stor glede!») /Habemus papam/ («Vi har en pave»), /Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger/ («Den eminente og ærverdige kardinal i den hellige romerske Kirke, Joseph Ratzinger») /qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI/ («som har tatt navnet Benedikt XVI»). Han ble "forfremmet" til kardinalprest den 1. mars 2008, men beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vite) ble "oppgradert" til et sete for en kardinalprest.

Da han ble "forfremmet" til kardinalprest, mistet han også embetet som Kardinalprotodiakon.

Død: Han døde 3. oktober 2021.

av Webmaster publisert 04.03.2008, sist endret 19.08.2022 - 16:18