MEISNER Joachim (1933–2017)

MEISNER Joachim Våpenskjold Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Köln (1989–2014).

Født: Joachim Meisner ble født på juledag, mandag den 25. desember 1933 i Lissa i Breslau i Schlesien, som da lå i Tyskland, men som nå er Wrocław i Polen etter at landet ble "flyttet vestover" etter Andre verdenskrig. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Magdeburg i det daværende DDR (Øst-Tyskland), seminaret i Erfurt (1959–1962), Det teologiske fakultet i Neuzelle.

Prest: Han ble presteviet den 22. desember 1962 i Erfurt i det daværende DDR. Han utførte deretter pastoralt arbeid som kapellan i sognene St. Egidius i Heiligenstadt og Det hellige kors i Erfurt. Han ble i 1963 rektor i Caritasverband, og fra 1966 til 1975 var han åndelig rådgiver for Caritas i Erfurt – den delen av bispedømmet Fulda som lå i Øst-Tyskland. I 1969 tok han doktorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

Biskop: Han ble den 17. mars 1975 utnevnt til titularbiskop av Viba og hjelpebiskop for den apostoliske administratoren av territoriene Erfurt og Meiningen av pave Paul VI (1963–1978). Han ble konsekrert den 17. mai 1975 av Hugo Aufderbeck, titularbiskop av Arca di Fenicia og apostolisk administrator av territoriene Erfurt og Meiningen. Han ble utnevnt til generalvikar av Erfurt og Meiningen. Som hjelpebiskop av Erfurt undertegnet han den første avtalen mellom Kirke og stat basert på DDRs konstitusjon av 1963.

Han deltok på den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977 som representant for den østtyske bispekonferansen, og der møtte han igjen erkebiskopen av Kraków, kardinal Karol Wojtyla, som han hadde blitt kjent med i 1975, da kardinalen deltok på en valfart av katolikker fra Thüringen og Eichsfeld til Erfurt. Ved den anledning hørte han hjelpebiskop Meisners preken, som uttrykte valfartens tema: Åndelig fornyelse for å forandre verden.

Han ble den 22. april 1980 utnevnt til biskop av Berlin av Wojtyla, som nå var blitt pave Johannes Paul II. Bispedømmet besto av begge deler av Berlin og av området i Øst-Tyskland rundt den delte byen. Han ble innsatt i embetet den 17. mai 1980. Mellom 1982 og 1989 var han også president for bispekonferansen i Berlin, det vil si de østtyske biskopene.

Kardinal: Han ble den 2. februar 1983 kreert til kardinalprest av Santa Pudenziana av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Bispekongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Det pavelige rådet for kulturen, Det pavelige rådet for interreligiøs dialog og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 6. november 1995.

Han ble den 20. desember 1988 utnevnt til metropolitterkebiskop av Köln, Tysklands og antagelig verdens rikeste erkebispedømme, og han ble innsatt i embetet den 12. februar 1989. Under valget av erkebiskop i 1988 grep pave Johannes Paul II direkte inn og endret valgordningen under selve prosessen. Reformivrige teologer i Sentral-Europa rettet kort etter skarp kritikk mot Vatikanets fremgangsmåte i den berømte "Kölner Erklärung". Meisner startet sitt virke i Köln med å si til prestene der: "Dere ønsket meg ikke hit, jeg ønsket meg ikke hit, la oss nå gjøre det beste ut av det."

Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985, den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, den første bispesynoden for Europa høsten 1991, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, var medlem av generalsekretariatet (1994-98) og deltok på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 som presidentdelegat.

Han var pavens spesialutsending til feiringen av 600-årsjubileet for den hellige Johannes av Nepomuks fødsel i Nepomuk og Praha i Tsjekkia i mai 1993 og til konsekrasjonen av den nye sognekirken i Astana i Kasakhstan i juni 1999. I den tyske bispekonferansen er han formann for liturgikommisjonen og for underkommisjonen for forbindelsene til Øst- og Sentral-Europa.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Meisner ut av Bispekongregasjonen (16. desember), ettersom han fylte åtti år den 25. desember.

Han nådde aldersgrensen på åtti år den 25. desember 2013 og mistet dermed retten til å delta i pavevalg. Den 28. februar 2014 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner. Ny erkebiskop av Köln ble Rainer Maria Woelki, som i likhet med Meisner kom fra erkebispestolen i Berlin.

Også på sine eldre dager sørget Meisner for overraskelser. I slutten av november 2016 vakte det oppsikt da han og tre andre konservative kardinaler (Caffarra, Burke og Brandmüller) skrev til paven og uttrykte tvil (dubia) om skrivet Amoris lætitia og pave Frans’ ekteskapslære. At gjengifte skilte i enkelttilfeller kunne få adgang til kommunion, var Meisner kraftig motstander av.

Død: Kardinal Meisner sovnet fredelig inn om morgenen den 5. juli 2017 mens han var på ferie i Bad Füssing i Bayern. Han ble 83 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, erzbistum-koeln.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 17.05.2006, sist endret 05.07.2017 - 12:24