MEJÍA Jorge María (1923–2014)

nullKardinalprest, den romerske kurie. Tidligere arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (1998–2003).

Født: Jorge Maria Mejia ble født den 31. januar 1923 i Buenos Aires i Argentina. Han studerte ved seminaret i Villa Devoto.

Prest: Han ble presteviet den 22. september 1945. Etter en kort periode i sognet Santa Rosa de Lima ble han sendt til Roma for å fullføre sine studier. Han tok doktorgraden i teologi ved det pontifikale universitetet St. Thomas Aquinas i Roma og en grad i bibelstudier ved Det pontifikale bibelinstituttet i Roma. I 1962/63 foretok han videregående studier ved Ecole Biblique et Archéologique Française i Jerusalem. Deretter ble han professor i Den hellige skrift ved det teologiske fakultet ved det katolske universitetet i Argentina og var også professor i gresk, hebraisk og arkeologi ved samme universitet. Han var professor i Den hellige skrift ved Instituto de Cultura Religiosa Superior og ved maristbrødrenes Instituto de Ciencias Sagradas i Argentina. Han var også gjesteprofessor ved Det økumeniske instituttet for høyere teologiske studier i Tantur i Israel. I 1966 ble han direktør for den økumeniske kommisjonen i erkebispedømmet Buenos Aires. Året etter ble han sekretær for avdelingen for økumeniske og inter-religiøse saker i det latinamerikanske bisperådet (Celam). Under Det annet Vatikankonsil (1962–1965) var han involvert som ekspert, og fra 1969 til 1972 var han president for eksekutivkomiteen i Det katolske verdensforbundet for Bibelapostolatet. Fra 1955 til 1977 var han redaktør for det katolske magasinet «Criterio». I 1977 utnevnte pave Paul VI (1963–1978) ham til sekretær for Den pontifikale kommisjonen for de religiøse relasjonene med jødedommen, organisert under sekretariatet for de kristnes enhet, og den 20. september 1979 utnevnte pave Johannes Paul II (1978–2005) ham til «kapellan av Hans Hellighet», det vil si monsignore.

Biskop: Den 8. mars 1986 ble han utnevnt til visepresident for Den pontifikale kommisjonen Iustitia et Pax og titularbiskop av Apollonia av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 12. april 1986 i Roma av kardinal Roger Etchegaray, president for Iustitia et Pax og det pontifikale råd Cor Unum . Den 4. mars 1994 ble han utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Biskopene og til erkebiskop. Den 10. mars 1994 ble han utnevnt til sekretær for kardinalkollegiet. Han ble konsultor for Det pontifikale råd for legfolket og for Den pontifikale kommisjonen for de religiøse relasjonene med jødedommen. Han ble også medlem av Det pontifikale råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende. Den 7. mars 1998 ble han utnevnt til arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (for Det hemmelige Arkiv og for Vatikanbiblioteket). Han er også medlem av den pontifikale kommisjonen for Latin-Amerika. Han snakker flere språk og har spilt en viktig rolle i inter-religiøse spørsmål. Han var med og organiserte pavens besøk i Romas synagoge i april 1986 og den inter-religiøse bønnedagen i Assisi i oktober 1986. Han har også bidratt til pavens sosialencyklikaer Sollicitudo Rei Socialis og Centesimus Annus .

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av San Girolamo della Carità av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Helligkåringskongregasjonen og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, Det pavelige råd for interreligiøs dialog, Det pavelige råd for kulturen og Den pavelige kommisjon for bevaringen av Kirkens kunstneriske og historiske arv.

Den 24. november 2003 gikk han av som arkivar og bibliotekar og ble etterfulgt av kardinal Jean-Louis Tauran. Han hadde da nådd aldersgrensen på åtti år den 31. januar 2003 og fikk aldri delta i noe pavevalg.

I konsistoriet den 21. februar 2011 ble han «forfremmet» til kardinalprest, og på hans anmodning ble hans titularkirke midlertidig (pro hac vice) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest. Pave Frans besøkte sin landsmann på et romersk sykehus to dager etter sitt valg den 15. mars 2013, hvor kardinalen ble behandlet etter et hjerteinfarkt.

Død: Kardinal Mejia døde natt til 9. desember 2014 i Roma i en alder av 91 år.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, voice.neu.edu, aica.org, CWN - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. november 2003

av Webmaster publisert 28.11.2003, sist endret 10.12.2014 - 00:08