MIGLIORE Celestino


Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født i Cuneo i Italia den 1. juli 1952. Presteviet for bispedømmet Cuneo den 25. juni 1977. Mastersgrad i Teologi fra Senterer for teologiske studier i Fossano. Doktorgrad i kirkerett fra det pavelige Lateran-universitet i Roma. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste i 1980. Postert til Angola (1980-1984), USA (1984-1988), Egypt (1988-1989) og Polen (1989-1992). Utnevnt til Pavestolens permanente observatør ved Europarådet i Strasbourg den 14. april 1992. Utnevnt til undersekretær for Statssekreteriatets Annen Seksjon (Relasjoner med statene) den 21. desember 1995. Under sin tid i Roma hadde han bl.a. ansvaret for å pleie Pavestolens forhold til en rekke asiatiske land som Pavestolen ennå ikke hadde fungerende diplomatiske forbindelser med, og ledet i den forbindelse vatikandelagasjoner under besøk til Beijing, Hanoi og Pyeongyang. Utnevnt til Pavestolens permanente observatør ved FN i New York og til titularerkebiskop av Canosa den 30. oktober 2002.

av Webmaster publisert 06.08.2003, sist endret 10.09.2013 - 11:35