MOKRZYCKI Mieczyslaw (1961- )


MOKRZYCKI Mieczyslaw (1961- ) Erkebiskop av Lviv for latinerne i Ukraina (2008- )

Født: Mieczyslaw Mokrzycki ble født den 29. mars 1961 i Majdan Lukawiecki i distriktet (powiat) Lubaczów i regionen eller voivodskapet (województwo) Subkarpatia (Podkarpackie) i det sørøstre Polen, på grensen til Ukraina. Dette området var en av de få delene av det latinske erkebispedømmet Lwów (nå Lviv i Ukraina) som ble værende i Polen etter at landet ble «flyttet vestover» ved fredsslutningen i 1945 og den østlige delen av det gamle Polen ble til den vestlige delen av sovjetrepublikken Ukraina. Den polske delen av det gamle erkebispedømmet utgjorde det apostoliske administraturet Lubaczów fra 1945 til 1992. Etter Ukrainas selvstendighet ble den polske bispedømmestrukturen reorganisert, og det apostoliske administraturet Lubaczów ble en del av bispedømmet Zamosc-Lubaczów.

Mieczyslaw Mokrzycki begynte etter eksamen artium på det katolske universitetet i Lublin, hvor han studerte katolsk teologi og filosofi.

Prest: Han ble presteviet den 17. september 1987 i Lubaczów av biskop Marian Jaworski, titularbiskop av Lambesi og apostolisk administrator av Lwów for territorier innen Polen, med sete i Lubaczów [Lubachiv]. Han tjente en tid som biskopens privatsekretær før han i 1995 dro til Roma for å tjenestegjøre i Liturgikongregasjonen. I 1996 tok han doktorgraden ved universitetet San Tomaso i Roma (Angelicum), og samme år ble han andre privatsekretær for pave Johannes Paul II (1978-2005) ved siden av nåværende kardinal Stanislaw Dziwisz. Da pave Benedikt XVI ble valgt i 2005, fortsatte han som pavens andre privatsekretær ved siden av Msgr Georg Gänswein. Den 23. juni 2007 ble han sammen med Msgr. Gänswein utnevnt til æreskonventualkapellan for Malteserordenen.

Marian Jaworski, som var en ungdomsvenn av pave Johannes Paul II, var i 1991 blitt utnevnt til erkebiskop av Lviv «for latinerne», noe myndighetene i Lviv var lite glade for, siden Jaworski var polsk statsborger. Med tiden forbedret hans forhold til de sivile myndighetene og lederne for andre kirker seg, men noen spenninger har aldri helt forsvunnet. I 1998 kreerte paven ham til kardinal «in pectore», men på grunn av det spente forholdet til de sivile myndighetene ble utnevnelsen ikke offentliggjort før i konsistoriet den 21. februar 2001. Samtidig ble den andre katolske erkebiskopen av Lviv, Lubomyr Husar (for de gresk-katolske eller ukrainsk-katolske) også kreert til kardinal. Da det latinske erkebispedømmet Lviv ble reetablert i det nylig selvstendige Ukraina i 1991, ble p. Mokrzycki formelt inkardinert som prest i dette erkebispedømmet.

Den 21. august 2001 fylte Jaworski 75 år og leverte da inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Men pave Johannes Paul II nektet å innvilge søknaden. Etter at Benedikt XVI tok over, har også han nølt med å pensjonere sin forgjengers gode venn, til og med etter at han fylte 80 år den 21. august 2006. Så i 2007 ga han ham i stedet en av sine egne nærmeste medarbeidere til koadjutor og fremtidig etterfølger.

Biskop: Den 16. juli 2007 utnevnte pave Benedikt XVI sin andre privatsekretær Mieczyslaw Mokrzycki, kjent som «Mietek», til koadjutor-erkebiskop for erkebispedømmet Lviv. Han ble bispeviet den 29. september 2007 i Peterskirken av pave Benedikt selv, assistert av kardinalstassekretær Tarcisio Bertone SDB og kardinal Marian Jaworski. Som bispemotto valgte han Humilitas (ydmykhet). Den 21. oktober 2008 innvilget pave Benedikt XVI kardinal Jaworskis avskjedssøknad, og Mokrzycki overtok da automatisk som erkebiskop.

av Webmaster publisert 22.10.2008, sist endret 22.10.2008 - 11:08