MONDUZZI Dino (1922-2006)


Dino MonduzziKardinaldiakon. Tidligere prefekt for Det pavelige hushold (1986-1998).

Født: Dino Monduzzi ble født søndag den 2. april 1922 i Brisighella i bispedømmet Faenza (fra 1986 Faenza-Modigliana) i Italia - samme sted som den halvannet år yngre kardinal Achille Silvestrini. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Faenza.

Prest: Han ble presteviet den 22. juli 1945, 23 år gammel, og studerte deretter videre ved Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok lisensiat in utroque iure - både sivil- og kirkerett. Han var medarbeider i Katolsk Aksjons sosiale misjoner i flere regioner, spesielt i Calabria og Sardinia. Han var åndelig assistent for reformjordbrukssonene i Fucino (1954-59).

Fra mai 1959 til 1967 var han assisterende sekretær for audienser ved Camerlengos kontor. Han ble utnevnt til monsignore den 24. mars 1961 og pavelig kapellan den 28. juni 1966 - en høyere monsignore-grad). Fra 1967 til 1986 var han sekretær og regent for det apostoliske palass i Vatikanet, som han restrukturerte og etablerte som prefekturet Det apostoliske palass den 15. august 1967. Han ble pavelig æresprelat den 6. juni 1970 - en enda høyere monsignore-grad.

Biskop: Han ble den 18. desember 1986 utnevnt til titularbiskop av Capri og prefekt for Det pavelige hushold av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 6. januar 1987 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Den 28. juni 1988 ga paven prefekturet navnet Det pavelige hushold.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av San Sebastiano al Palatino av pave Johannes Paul II. Den gangen sa paven at han gikk ut over grensen på 120 stemmeberettigete kardinaler som var fastsatt av hans forgjenger Paul II, for å hedre tre italienske prelater som fortjente denne spesielle ære. Disse tre var foruten Dino Monduzzi kardinalene Giovanni Cheli (f. 1918) og Francesco Colasuonno (f. 1925). Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesteordningen og sakramentsforvaltningen og Helligkåringskongregasjonen. Senere i 1998 gikk han av som prefekt for Det pavelige hushold og ble erstattet av den 50-årige amerikanske biskopen James M. Harvey.

Han døde 13. oktober 2006, 84 år gammel.

av Webmaster publisert 06.12.2006, sist endret 06.12.2006 - 16:21