MONTEIRO DE CASTRO Manuel (1938– )

nullKardinaldiakon, den romerske kurie. Tidligere apostolisk storpønitentiar (20122013)

Født: Manuel Monteiro de Castro ble født den 29. mars 1938 i S. Eufemia i erkebispedømmet Braga i Portugal.

Prest: Han ble presteviet den 9. juli 1961 og inkardinert i erkebispedømmet Braga. I 1967 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Panama, Guatemala, Vietnam, Australia, Mexico og Belgia. I 1981 var han i seks måneder i Statssekretariatet i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 16. februar 1985 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til apostolisk pro-nuntius til Trinidad og Tobago, Saint Lucia, Jamaica, Grenada, Dominica, Belize, Barbados, Bahamas, og til titularerkebiskop av Beneventum. Han ble bispeviet den 23. mars 1985 av kardinalstatssekretær Agostino Casaroli. Medkonsekratorer var erkebiskopene Eurico Dias Nogueira og Júlio Tavares Rebimbas. Den 25. april 1987 ble han også utnevnt til pro-nuntius i Antigua og Barbuda.

Han ble den 21. august 1990 utnevnt til apostolisk nuntius i El Salvador og Honduras. Han ble den 2. februar 1998 utnevnt til apostolisk nuntius i Sør-Afrika, Namibia og Swaziland og til apostolisk delegat i Botswana og Lesotho. Han ble den 7. mars 1998 også utnevnt til nuntius i Lesotho. Han ble den 1. mars 2000 utnevnt til apostolisk nuntius i Spania og Andorra etter Lajos Kada.

Han ble den 3. juli 2009 avløst som nuntius i Spania og Andorra av Renzo Fratini og utnevnt til sekretær for Bispekongregasjonen i Vatikanet av pave Benedikt XVI. Han overtok stillingen etter erkebiskop Francesco Monterisi, som var blitt utnevnt til erkeprest for basilikaen San Paolo fuori le Mura. Den 21. oktober 2009 overtok erkebiskop Monteiro de Castro også etter erkebiskop Monterisi som sekretær for kardinalkollegiet.

Pave Benedikt XVI utnevnte ham den 5. januar 2012 til ny storpønitentiar i Den katolske kirke. De Castro etterfølger den italienske kardinal Fortunato Baldelli (76), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. Han har ledet det apostoliske pønitentiari siden 2009 og har vært kardinal siden 2010.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere erkebiskop Monteiro de Castro til kardinal. Han sto som nummer to på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke San Ponziano. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Bispekongregasjonen, Helligkåringskongregasjonen og Rådet for migranter, for en periode av fem år. Den 21. september 2013 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel. Ny storpønitentiar ble kardinal Mauro Piacenza.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Monteiro de Castro ut av Bispekongregasjonen (16. desember) og ble stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Neste konklave: Han fylte åtti år den 29. mars 2018, og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 21.10.2009, sist endret 29.03.2018 - 17:22