MONTENEGRO Francesco (1946– )

Kardinalprest, erkebiskop av Agrigento på Sicilia (2008– )

Født: Francesco Montenegro ble født den 22. mai 1946 i Messina på Sicilia i Sør-Italia. Han gjennomførte sine gymnasstudier samt filosofi og teologi på det erkebiskoppelige seminaret San Pio X i Messina.

Prest: Han ble presteviet den 8. august 1969 og inkardinert i erkebispedømmet Messina. Han fulgte kurs i Pastoralteologi ved Ignatianum i Messina (1969-1971), samtidig som han fra 1971 til 1988 gjorde prestetjeneste i en av byens utkantsoner. Fra 1971 til 1978 var han privatsekretær for erkebiskop Francesco Fasola og deretter for erkebiskop Ignazio Cannavò. Fra 1978 til 1987 var han sogneprest for sognet San Clemente i Messina, og fra 1988 var han direktør for bispedømmets Caritas, regionaldelegat for Caritas og regional representant i det nasjonale Caritas.

Han innehadde også følgende stillinger: religionslærer, bispedømmeassistent for Centro Sportivo Italiano, bispedømmets direktør for bønneapostolatet, mansionario (en lavere kirkelig stilling) for arkimandrittkapittelet, rektor ved kirken og helligdommen for Santa Rita og åndelig veileder (spiritual) for gutteseminaret. Han var medlem av presterådet. Fra 1997 til 2000 var han pro-generalvikar i erkebispedømmet Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela og fra 1998 kannik ved proto-metropolittkapittelet ved katedralen i Messina.

Biskop: Han ble den 18. mars 2000 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Aurusuliana og til hjelpebiskop i erkebispedømmet Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Han ble bispeviet den 29. april 2000 i katedralen i Messina av byens erkebiskop Giovanni Marra, assistert av erkebiskop emeritus Ignazio Cannavò av Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela og biskop Francesco Sgalambro av Cefalù. Biskop Montenegros motto er Caritas sine modo. Fra mai 2003 til mai 2008 var han president for Caritas Italiana.

Den 23. februar 2008 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til erkebiskop av Agrigento etter Carmelo Ferraro. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 17. mai 2008. Han mottok palliet fra pave Benedikt XVI (2005-13) den 29. juni 2008 i Peterskirken. I den sicilianske bispekonferansen er Francesco Montenegro delegert for karitative anliggender og helse. Den 24. mai 2013 ble han valgt til president for den nasjonale bispekommisjonen for migrasjon og president for stiftelsen Migrantes. Han er storoffiser i Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem og prior i provinsen Agrigento.

Kardinal: Den 4. januar 2015 kunngjorde pave Frans at erkebiskop Francesco Montenegro ville bli kreert til kardinal i et høytidelig konsistorium i Vatikanet den 14. februar 2015. Han sto som nummer ti på listen. Hans titularkirke er Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio.

Hans utnevnelse er overraskende, i det minste etter tradisjonelle målestokker, for erkebiskopen av Agrigento på Sicilia har så langt ikke vært regnet som en mulig kardinal. Han må ha blitt anbefalt for pave Frans fordi han er blant de mest engasjerte kirkelige talsmenn for flyktninger i Italia. I hans bispedømme ligger også middelhavsøya Lampedusa, som i de siste årene har blitt selve innbegrepet for flyktningetragedien i Middelhavet. Erkebiskop Montenegro ledsaget pave Frans på hans besøk til Lampedusa i juli 2013.

Pave Frans viser med utnevnelsene av erkebiskopene Menichelli av Ancona og Montenegro av Agrigento, samtidig som han forbigår de tradisjonelle kardinalsetene Torino og Venezia, at det ikke lenger er noen erkebispeseter som har «rett» til ha kardinal. Samtidig sier han at ikke alle kurieembeter behøver å utøves av en kardinal, og han nevner som eksempel embetet som Kirkens arkivar og bibliotekar.

Kilder: de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, diocesiag.it, Miranda, Kathpress 5.1.2015 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. januar 2015

av Per Einar Odden publisert 05.01.2015, sist endret 28.08.2022 - 13:35