MORENO CASAMITJANA Antonio


Erkebiskop av Concepción, Chile

Født i Santiago de Chile den 9. juli 1927. Presteutdannet i Santiago de Chile, med studier ved det pavelige Universidad Católica de Chile.

Presteviet den 4. desember 1949. Lisensiatgrad i bibelteologi fra det pavelige bibelinstitutt "Biblicum" i Roma. Arbeidet pastoralt i menighetene San José Obrero (Población Cardenal Caro) og San Diego (Conchalí) i erkebispedømmet Santiago de Chile, og i over ti år som misjons-sogneprest i Rolecha (erkebispedømmet Puerto Montt). Dosent og senere viserektor ved Universidad Católica de Chile.

Utnevnt til titularbiskop av Mades og til hjelpebiskop i Santiago de Chile den 22. april 1986 og bispeviet den 9. juli 1986. Utnevnt til erkebiskop av Concepción den 14. oktober 1989.

av Webmaster publisert 04.01.2004, sist endret 04.01.2004 - 17:02