MORLINO Robert Charles


MORLINO Robert Charles Biskop av Madison, Wisconsin, USA.

Født i Scranton i USA den 31. desember 1946. Presteutdannelse hos jesuittene.

Presteviet den 1. juni 1974 i Loyola College Chapel i Baltimore, for Jesu Selskap, av Baltimores erkebiskop kardinal Lawrence J. Sheehan. Utdannelse fra Fordham University, University of Notre Dame, Weston School of Theology i Cambridge, Mass., fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma (doktorgrad i moralteologi). Underviste i filosofi ved Loyola College i Baltimore, St. Joseph University i Philadelphia, Boston College, the University of Notre Dame, og St. Mary's College. Også involvert i programmer for videreutdannelse av prester, ordensmedlemmer og lekfolk, og direktør for menighetsfornyelsesprogrammer.

I 1981 ble han prest for bispedømmet Kalamazoo i Michigan (formelt inkardinert den 26. oktober 1983). Vicar for Spiritual Development, biskopens teologiske rådgiver, moderator for bispedømmekurien, promotor iustitiae i bispedømmets tribunal. Administrator for menigheten St. Mary Parish i Niles, St. Ann i Gull Lake, og St. Ambrose i Delton. Fra juli 1991 var han rektor for St. Augustine-katedralen i Kalamazoo. Dessuten deltids teologiprofessor ved Sacred Heart Major Seminary i Detroit fra 1990.

Utnevnt til biskop av Helena i Montana den 6. juli 1999 og bispeviet den 21. september 1999 av den apostoliske nuntius til USA, erkebiskop Gabriel Montalvo.

Utnevnt til biskop av Madison i Wisconsin den 23. mai 2003 og innsatt i dette embedet den 1. august 2003.

av Webmaster publisert 24.01.2004, sist endret 24.01.2004 - 16:41