Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

MOAWAD Nabih


Prest inkardinert i erkeeparkiet Tripoli for maronittene, Libanon. Utnevnt den 25. november 2000 til assisterende promotor justitiae ved Den Romerske Rotas Tribunal.