FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

MOAWAD Nabih


Prest inkardinert i erkeeparkiet Tripoli for maronittene, Libanon. Utnevnt den 25. november 2000 til assisterende promotor justitiae ved Den Romerske Rotas Tribunal.